Åbent brev til Torben Overgaard

Som beboer i Brabrand Boligforening må jeg tilstå, at jeg ikke ganske er tilfreds med forholdene, som de udvikler sig dels på Gården dels i den afdeling, Toveshøj, i hvilken jeg bor.

Det første, jeg kan anke over, det er, at der for den almindelige beboer ikke er tilstrækkelig åbenhed om de ting, der foregår. Vi får altid besked om, at vi kan gå på nettet. Men nogen direkte information, er der stort set ikke tale om; og selv om man både møder op til og ytrer sig ved beboermødet, så må man acceptere, at Foreningsbestyrelsen og Direktøren brillere ved deres fraværelse. Det er ikke bare utilfredsstillende. Det vidner også om en utrolig dårlig planlægning, og en nonchalance over for beboerne, som bestemt ikke er acceptabel.

Når man ikke er med i det boligpolitiske arbejde – og det er jeg ikke mere – så får man jo ikke den information, som man fik da man var med. Men det hindrer ikke, at man så alligevel erfarer et og andet, og det man erfarer, det behøver jo ikke altid at være af det gode.
Jeg har således gennem en meget pålidelig kilde erfaret, at arbejdsklimaet på Gården har udviklet sig nærmest katastrofalt, så at de ansatte i dag nærmest hurtigt rejser, og stemningen blandt de tilbageblevne føles temmelig trykket. Det har været så galt, har jeg forstået, at de for ikke mange år siden ansatte inspektører i dag er væk, og at i hvert fald en af dem fik så for meget af lugten i bageriet, at han smed sine nøgler og gik.

Hvis jeg har forstået dette rigtigt, så må min konklusion blive denne. Det er aldeles uacceptabelt, ikke at inspektøren gik, men at Brabrand Boligforening kunne lade det komme dertil, at det var den reaktion, der blev udløst.

En anden sag, som også beskæftiger mig – og dette som beboer på Toveshøj – det er den såkaldte Helhedsplan. Den er også listet ind ad bagvejen; og om den er det også blevet sagt, at vi kan kigge på nettet, hvis vi vil informeres nærmere. Det har jeg gjort; og jeg er ikke imponeret.
Planen er meget, meget kostbar. Når den er sat i værk, er det sket ikke for at imødekomme et behov her i området. Nej, den er så ambitiøs, at man tydeligt kan mærke, at det er Nikolai Wammen, der skal have sit mindesmærke ved den. Men ser man den nøjere efter i sømmene, så er det:

Gammel Vin på nye Flasker!

Jeg har været med i boligarbejdet så længe, at jeg både kender til Byudvalgsarbejdet, der ikke havde en tilsigtede virkning, og til Urban, hvis eneste motivation var at skaffe sekretæren en varig livsstilling! Resultatet var så magert, at det var skammeligt. Hvordan vil man have, at jeg efter de to så kostbare men mislykkede projekter skal have tiltro til et nyt og dyrere? Jeg spørger bare!

Den utilfredshed, jeg her har luftet, er ikke min alene. Den deles af mange. Jeg har blot på eget initiativ søgt at iklæde den ord og mening. Men hvordan kommer vi videre, og hvordan sikrer vi, at Brabrand Boligforening igen får en sund udvikling?

For mig at se kræver det, at der i Boligforeningen introduceres en ny ånd og en ny tid. Men det kræver ofre. Og det offer, der nu kræves, det er dig, Torben Overgaard.

Jeg har altid ment, at du var en dygtig leder og en god mand for Boligforeningen. Men også jeg må erkende, at alt har sin tid. Det har din ledelse og ledelsesstil sikkert også. Spørgsmålet er så, om den epoke, du nu står for, er i færd med at gå mod sin afslutning. Det mener jeg, at den er, og jeg mener, at den er det med raske skridt. Med andre ord:

Torben Overgaard. jeg er overbevist om, at tiden for din afsked nu er nær, og at du bør gå NU, mens du endnu kun huskes for det Gode. Gør du det, vil du tjene Boligforeningen og gavne dig selv.

Jeg vil ønske dig et rigtigt godt og langt otium, og jeg vil ønske, at jeg altid kan tænke på dig med hengivenhed. Men skal jeg kunne det, må du nu tage din afsked, og dermed åbne døren for en ny tids krav, så at nye tanker og idéer kan frugtbargøre trivslen i Brabrand Boligforening.

Med venlig hilsen
Susanne Petersen
Janesvej 33, 2. mf.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-05 Juni
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2008-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data