Repræsentant­skabs­møde

Flere interessante emne kunne være blevet drøftet mere

Et repræsentantskabsmøde kunne egentlig indbyde til en anmeldelse, som om det var en forestilling; sandsynligvis er der også nogen af deltagerne, der oplever det sådan – men det ville ikke være fair over for det seriøse beboerdemokrati, for det er faktisk store og væsentlige spørgsmål, der kunne og burde debatteres. For at stille de rigtige spørgsmål og opnå de udtømmende svar er det imidlertid nødvendigt at sidde inde med en ret stor forhåndsviden. Denne konstatering er ingenlunde ny, men der ser ud til at kunne spores en langsomt stigende interesse. I mellemtiden holder de rutinerede med mange års erfaring svinghjulene kørende.

Som repræsentant for afdeling IV er der rigeligt at følge med til

En fornyelse denne gang var et nyt ansigt som dirigent, nemlig Knud Holt fra afdeling 22 Sonnesgården. En anden er den omfattende skriftlig beretning, der bør læses ude i afdelingerne – og også gerne burde omtales eller resumeres på foreningens website. Og så var der jo selvfølgelig en helt frisk nyhed, nemlig om foreningens deltagelse i nybyggeriet på havnen, hvor boligforeningen bliver partner i projekt Isbjerg på pier 4 med cirka 160 boliger.

Formand Jesper Pedersen supplerede med en grundig mundtlig beretning, der gjorde det tydeligt, at foreningsbestyrelsen har haft et travlt år med store som små sager, herunder nævntes bl.a. at Søvangens renovering af badeværelser er blevet et bedre projekt at Skovgårdsparkens facadeprojekt nu endelig er godkendt af kommunen at det ikke er lykkedes at få besat posten som driftschef at Helhedsplanen for afdeling 4 og 5 er godkendt at foreningsbestyrelsen blev meget inspireret af at se lavenergihuse (omtalt i den skriftlige beretning) at afdeling 6’s varmemålersag nu også ser ud til at kunne afsluttes at foreningen står fast på, at alle entreprisekontrakter skal overholde danske overenskomster og danske arbejdsmiljøregler.

60- års jubilæet blev markeret, og få dage efter døde foreningens pioner Olaf Sørensen 90 år gammel. Han blev mindet af forsamlingen.

Der var debatindlæg om flere punkter og både ros og kritik. Edwin Juhl kritiserede i et længere indlæg, at afdelingerne bliver forsømt, når der hersker ressourcemangel i administrationen. Hans Esmann Eriksen fandt, at foreningsbestyrelsen også havde forsømt nogle diskussioner og fandt, at det var uheldigt, at sager først benægtes og derefter forhales, hvilket er det, som Edwin følte var frustrerende. Denne diskussion, mente formanden var upassende. Som Skræppens udsendte ville jeg ellers mene, at den ville være interessant !

Helle Hansen, selv medlem af udvalget, spurgte, hvad der var blevet af udvalget om Skræppebladets fremtid, som ikke har holdt noget møde siden januar. Niels Jensen, Keld Albrechtsen, Michael Hertel og Herman Nielsen fulgte op i kritik og debat, og beretningen blev godkendt – 6 undlod at stemme.

Valgene bragte et nyt ansigt ind i bestyrelsen, nemlig Troels Bo Hansen, som også er valgt til Skræppebladets redaktion. Troels holdt en grundig præsentation og har en betydelig organisationserfaring med sig fra studenterfagligt arbejde. Også Lene Olm, afdeling 11, stillede op og præsenterede sig som opmærksom på afdelingernes praktiske funktion. Hun opnåede ikke valg til foreningsbestyrelsen, men valgtes til ny 1. suppleant og inddrages derigennem i arbejdet. 2. suppleant blev Jesper Fræer.
Efter 10 år i foreningsbestyrelsen blev Morten Fich ikke genvalgt. Han blev behørigt takket for indsatsen.

Klokken var over 23, da mødet var til ende, men trods et ønske om taletidsbegrænsning er det tydeligt, at diskussionerne fortsætter. Også dem, der burde kunne afklares på enkel vis. Så kan man selvfølgelig også drøfte, hvem der har skylden for det ?

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data