Afd. 17: Stort fremmøde i en lille afdeling

Afdeling 17: Højriisparken

Gode aktiviteter og erfaringer i det forløbne år

Den første september afholdte afdeling 17, Højriisparken beboermøde. Til trods for at afdelingen med 21 lejemål er blandt de mindste i Brabrand Boligforening, så valgte halvdelen af husstandene at deltage i mødet. Der var ikke de store sager på dagsordenen i afdelingen, der også formåede at få afviklet mødet på en lille times tid.

Afdelingsformand Preben Jensen åbnede mødet, præsenterede deltagerne og ledte valget af Troels Bo Knudsen som dirigent. Derefter berettede formanden om, hvad der er hændt i afdelingen over det forløbne år.

I beretningen havde afdelingsbestyrelsen stor ros til driften for et glimrende samarbejde det sidste år. Derudover fortalte formanden om afdelingens fælles tur til Skandinavisk Dyrepark, og den nye bænk, som man havde købt for de penge, man havde fået i anledning af Brabrand Boligforenings 60-års-jubilæum. Der blev ligeledes konstateret, at den nylige installering af betalingssystem i afdelingens vaskeri fungerede upåklageligt. Slutteligt takkede formanden alle beboerne for at medvirke til, at afdelingen funge­rede godt.

Troels fra foreningsbestyrelsen fremlagde beretning for foreningens virke de sidste år, og efterfølgende fremlagde Bent Mortensen budget og regnskab for afdelingen. Overskuddet på ca. 45.000 i regnskabet for 2007 har man valgt at overføre til henlæggelser, og i budgettet for 2009 var der en mindre huslejestigning på 3,6% samt en nedsættelse af antennebidraget med 15 kr. om måneden. Budgettet for 2009 blev derefter enstemmigt vedtaget af de fremmødte.
Derefter behandlede man et forslag fra afdelingsbestyrelsen om opsætning af antenner og paraboler i afdelingen. Efter en kort debat af forslaget blev det vedtaget.

Slutteligt blev der afholdt valg til afdelingsbestyrelsen, som resulterede i, at både Preben Jensen og Gert Sørensen blev genvalgt, derudover blev Helle Jensen valgt til 1. suppleant. Afdelingsformanden lukkede derefter mødet og takkede for god ro og orden.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data