Afd. 2: Flot fremmøde i Søvangen

Afdeling 2: Søvangen

Men beboermødet forløb uden de helt store armbevægelser

Over 60 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Søvangen. Det var tydeligt, at den renovering af badeværelser, der er i gang, havde voldt meget besvær, men der var få sure miner af den grund.

Beretninger

Formanden Birthe Wisén kunne berette, at der for alvor var kommet gang i renoveringen af badeværelser, og nu gik det nogenlunde. Den skulle have startet i februar, men kom egentlig først i gang i maj. Der havde været nog­en mangler i den blok, som er færdig. I nogle tilfælde havde håndværkerne ikke låst efter sig. Det er der nu taget hånd om. Skader udbedres, entreprenøren overtager malerarbejdet, og et nyt rengøringsselskab er kommet til. De beboere, som ikke har mulighed for at være hjemme, mens arbejdet står på, kan bruge Beboerhuset.

Nye vaskemaskiner havde også voldt problemer. Der havde været støj fra flere maskiner.
Ved siden af alt dette arbejder afdelingsbestyrelsen på ændringer af de grønne områder.
Rotteplage havde afdelingsbestyrelsen også måttet se på. Den skyldtes især opgravning på Brabrand Skovvej.
Til de positive sider hørte en vellykket sommerfest og Skt. Hansfest med bål. ”Men børnene manglede”, sagde Birthe. ”Det er nok fordi vi ikke har nogen små børn mere”.

Jubilæumsgaven til beboerne er to informationstavler.
Beretningen blev mødt med bifald, og i en kort efterfølgende diskussion blev problemerne med renoveringen uddybet. Informationen havde haltet, men de beboere, som skulle have besked, havde også fået det. Det blev lovet, at husene fik badeværelser med varme i gulvene. Det blev nævnt, at rotteplage bedst kan kommes til livs ved at lade være med at fodre fugle.
Foreningens formand, Jesper Pedersen, omtalte i beretningen fra foreningsbestyrelsen nybyggeri især på havnen, Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, bestyrelsen studietur til Schweiz og Østrig for at studere brug af solvarme, fleksibel udlejning, boligforeningens nye hjemmeside og ikke mindst de kostbare og langvarige retssager boligforeningen måtte føre for at komme af med beboere, som slet ikke egner sig til at bo i en boligforening.

Huslejestigning og valg

Regnskabet for 2007 og budgettet med en huslejestigning på 4,4% p.a. blev godkendt med applaus.
Valgene til afdelingsbestyrelsen skete uden afstemning. Birthe Wisén, Kirsten Jakobsen, Michael Jørgensen og Karen Margrethe Jørgensen blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen, Mens Inge Kassø, Ib Ibsen og Kirsten Hermansen blev valgt til suppleanter i nævnte rækkefølge.

Ingen ønskede, at stille op til Skræppebladets redaktion eller til bestyrelsen for F.A.S.
Under eventuelt fortsatte en kort diskussion om renoveringen og om affald, inden Birthe Wisén sluttede af med en opfordring til at gå til folkedans og hensyntagende gymnastik, ligesom hun gjorde opmærksom på, at fælles spisning og café starter.

Dirigenten, Jesper Pedersen, takkede af for den officielle del af mødet, som kunne afsluttes kl. 20.45, men derefter var der en stor buffet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data