Afd. 6: Ændring af B-ordningen og husdyrhold

Afdeling 6: Holmstrup

Usædvanlig mange beboere til livligt beboermøde i Holmstrup

tekst og foto af Jens Skriver

Over 60 beboere mødte op i selskabslokalet, og ekstra stole måtte sættes ind, men der var også mange spænd­ende sager på dagsordenen. Mødet var livligt. I sin beretning fra afdel­ingsbestyrelsen fortalte Edvin Juhl bl.a. om ansøgningen til Landsbyggefonden. Problemer med rodløse unge er alvorlige, og støtte til at ansætte en beboermedarbejder og aktivitetsmidler kan forventes. Den meget omtalte sag med de mangelfulde varmemålere, Siemens havde leveret, har været forelagt foreningsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen mener, at foreningen må være med til at dække tabet, da medarbejderne ikke havde gjort deres arbejde godt nok. Foreningsbestyrelsen beklager fejlen, men vil ikke bidrage med penge. Afdelingens beboere skal punge ud med 2.400.000 kr.Natteravne

Svend Ove Bøhm fortalte om problemer med unge, der ikke har noget at give sig til. De var opstået, da Smølfen lukkede. Problemet var især stort i Thorsbjerg og Odinsgård samt omkring Skjoldhøj Kirke og Andelsboligforeningen. I kirken havde der været hærværk for 100.000 kr., og flere var blevet udsat for meget alvorlige trusler. Derfor opfordrede Svend Ove til, at så mange som muligt meldte sig som Natteravne.
I den efterfølgende debat blev en sag om antennebidraget og stofaabonnementet uddybet. Flere berettede om mærkelige regninger og trusler om lukning af TV og internetopkobling.
Beretningen blev godkendt med overvejende flertal.

Egen vedligeholdelse
Dernæst havde afdelingsbestyrelsen stillet en række forslag om ændringer af B-ordningen. Indbetalingerne sættes ned fra 33 kr. p.a. til 21 kr. Til gengæld skal et tilsvarende beløb overføres til konto 116 (planlagt vedligeholdelse.) Forslagene skyldtes, at indtil 2007 havde beboere med tilstrækkelige henlæggelser kunnet foretage en række ekstra forbedringer i lejlighed­en ved hjælp af B-ordningen. Hvis disse forbedringer skulle dækkes af huslejen, ville den stige betragteligt. Beboere, som havde boet i afdelingen i over 10 år og havde en stor opsparing, kunne få dispensation til at bruge den gamle ordning. Forslagene blev vedtaget med overvejende flertal.

Dirigent vagn Eriksen

Dirigent vagn Eriksen

Husdyr
Så kom forslaget om ændring af ordensreglementet for Holmstrup vedrørende husdyr. Ordensreglementet nævner hund og kat samt kæledyr. Bestemmelserne herom blev ikke debatterede. Det springende punkt var et forbud mod hold eller besøg af muskelhunde eller blandingerne. Hunde skal anmeldes hos boligforeningen, og der skal fremlægges dyrlægeattest på, at der ikke indgår muskel- eller kamphund i den pågældende hund. I forslaget indgik en lang liste over hunderacer, der kunne betragtes som musk­el­hunde. Michael gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt for en dyrlæge umiddelbart at afgøre, om en hund kunne trænes op til kamphund. Connie, der har mange års erfaringer med arbejde med ­hunde, oplyste, at den fremlagte liste over hunderacer indeholdt mange fejl. Hun fremlagde i stedet for en korrigeret liste. Da ingen andre så sig i stand til at vurdere disse lister, valgte man at vedtage det oprindelige forslag med stort flertal, så må man tage stilling til de konkrete ansøgninger, som måtte komme.

Sidst på aftenen
Så megen tid var brugt på at diskutere disse ændringsforslag, at der ikke var megen energi til at diskutere et budget med en huslejestigning på 7,67 % p.a. ”Vi kunne ikke få det længere ned”, sagde Edvin Juhl, og det blev vedtag­et med overvældende flertal.
Til sidst fulgte en animeret diskussion af, om en stenskulptur, som stod i afdelingsbestyrelsens lokale, skulle flyttes over i Beboerforeningen eller sælges. Begge forslag faldt.
Klokken var mange inden, aftenens dirigent, Vagn Eriksen, takkede for ”Et godt forsøg på ro og orden”, og Edvin Juhl takkede dirigenten for ”Et godt for søg på at lede mødet”.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt