Afd. 7/15: Afdelings­mødet

Afdeling 7/15 Hasselhøj/Hasselengen

Hundehold og udlejning af fælleslokaler skiller vandene

Torsdag aften den 11. september 2008 var i afdelingerne Hasselhøj og Hasselengen afsat til beboermøde. Fælleslokalerne for de to afdelinger var godt fyldte med mødedeltagere, der var mere end villige til at debattere det meste af aftenen. Mødet blev åbnet af Lise Vendelbo, der som afdelingsformand var den ene af de 2 medlemmer i den fælles afdelingsbestyrelse. Grundet uenigheder havde mange af bestyrelsesmedlemmerne tidligere på året valgt at trække sig, så der til sidst kun sad to tilbage.

Vagn Eriksen blev valgt som dirigent til at lede slagets gang og præsenterede en dagsorden, der udover at indeholde udfordringen i at få valgt 5 nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen også indeholdt forslag om ændringer i reglerne for hundehold og forslag om nye regler og priser for at leje fælleslokalerne.

Det første forslag, der var til behandling på mødet, efter at man havde gennemgået beretninger og økonomi, var et forslag om at ændre i reglerne om hundehold. Forslaget betød, at man for fremtiden ikke måtte have såkaldte ”muskelhunde”, hvilket var nærmere defineret i en liste om hunde­racer, man forslog at forbyde i afdelingerne. Årsagen til forslaget var, at beboere i afdelingerne på det sidste havde oplevet et stigende antal problemer med store og meget aggressive hunde, samt enkelte deciderede hunde­kampe på afdelingernes område.

Der var en lang og livlig debat af forslagene, hvor der blandt andet blev fremhævet, at det ikke var hundenes skyld, men at det snarere var ejerne, der skulle straffes, hvis de ikke kunne holde styr på deres hunde. Mange beboere berettede om episoder, hvor de havde haft problemer med aggressive hunde, og nogle kunne tilmed fortælle, at mange af de problemhunde, der skabte problemer, rent faktisk ikke boede i området, men tilhørte folk i boligområderne omkring. Det hele endte med en afstemning om forslaget, hvor det blev vedtaget med et stort flertal.

Derefter var det tid til at diskutere et andet forslag om udlejningsregler og priser for fælleslokalerne. Forslaget indeholdte blandt andet, at det skulle være billigere at leje lokalerne, så flere kunne få glæde af dem. Dette blev livligt diskuteret. Et af de centrale spørgsmål, der blev rejst på mødet, gik på, om de foreninger, der brugte lokalerne også skulle til at betale for at bruge dem. Nogle mente, at det af princip skulle være gratis for foreninger at bruge lokalerne, mens andre mente, at foreninger, som f.eks. omsatte for mange penge ved at lave bankospil i fælleslokalerne, også havde en forpligtelse til at bidrage til at dække nogle af driftsomkostningerne.

Til sidst valgte man en næsten helt ny afdelingsbestyrelse, da der blev valgt 5 nye medlemmer. De nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen blev Ralf Lyngaa Christensen, Poul Mørk, Kirsten Larsen, Jacob Aabye Jensen og Kirsti Jørgensen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2008-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data