”Trin for trin” for rene opgange i Gellerup og Toveshøj

Stor kampagne sætter i november fokus på svineri indendøre i de to afdelinger. Hver uge uddeles smileys til alle opgange, og efter fire uger kåres afdelingernes flotteste opgange. Ren opgang-kampagnen løber et helt år

De sidste dage i oktober blev der igen stemt dørklokker i Gellerup og Toves­høj. Denne gang var det for at gøre alle beboere opmærksom på ren opgang-kampagnen ”Trin for Trin”.

Alle beboere, som åbnede døren, fik overrakt en lille pjece, der på forsiden viser otte lokalkendte personer i en trappeopgang. Det er blandt andet folketingsmedlem Hussein Arac og afdelingsbestyrelsesmedlem Ingrid Jen­sen, som inde i pjecen fortæller om, hvorfor det er vigtigt at holde rent.

Mange indsatsområder


Ren opgang-kampagne er en udløber af Borgermødet, der blev holdt i GLOBUS1 i foråret 2008. Efterfølg­ende blev der i Samvirket, der er et mødeforum for frivillige og offentlige personer i Gellerupområdet, nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at planlægge en kampagne for at få opgangene i Gellerup og Toveshøj gjort renere og mere præsentable. Og med Meyer-projektet i spidsen sammen med resten af driftspersonalet i de to afdelingerne er kampagnen nu klar til at blive skudt i gang.
Det er blevet til kampagnen ”Trin for trin”, som på forskellig vis gør beboerne opmærksom på, at området fortjener rene opgange, og at alle – små som store – kan være med til at bidrage til det.
”Trin for trin”-kampagnen henvender sig til børn og voksne og fokuserer både på tilstanden i den enkelte opgang og på den almene praksis omkring oprydning og håndtering af affald.

Bedste bud på godt naboskab

I november bliver alle opgangene vurderet og nomineret med en smiley hver uge. Når måneden er ovre, kåres den flotteste opgang i Gellerup og på Toveshøj. Beboerne i vinderopgangene bliver alle inviteret på en fantastisk festmiddag i Livsværksstederne i City Vest.
Anden del af ”Trin for trin” består af en konkurrence, der skal være med til at skaffe de gode erfaringer frem i lyset. Det kommende år vil der hver måned være et nyt spørgsmål i Skræppebladet om gode idéer til at opnå godt naboskab og pæne fællesarealer.

I det efterfølgende nummer af Skræppebladet bringes den bedste besvarelse, som desuden belønnes med en præmie på 200 kr.

November måneds spørgsmål i Trin for Trin-kampagnen:

Hvad gør du for at få et godt naboskab?
Send dit forslag til Beboersekretær Vibeke Dam Hansen, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand e-post: viha[AT]bbbo[DOT]dk
– svar senest den 20. november 2008.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data