Forældre til børn og unge involverer sig i deres børns fremtid

Møde om uddannelsesvalg og støtte dertil

Uddannelsesvalg kan være en vanskelig størrelse for både unge og deres forældre. Derfor tog 200 forældre imod tilbuddet om at få mere viden om de unges valg af uddannelse og tale med uddannelsesvejledere om, hvordan de i fællesskab bedst skaber rammer for deres børns uddannelsesvalg.

De 200 interesserede forældre deltog i et møde onsdag den 8. oktober i Globus1, hvor Viggo Munk, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Århus indledte med at fortælle om vigtigheden af uddannelse, de forskellige påvirkninger de unges uddannelsesvalg præges af, uddannelsessystemets opbygning og endelig forældres og vejledningens rolle.

En medarbejder fra Sosu-uddannelsen fortæller interesserede på Jobudstillingen om uddannelsen

En medarbejder fra Sosu-uddannelsen fortæller interesserede på Jobudstillingen om uddannelsen

Anden del af mødet aktiverede de deltagende forældre, som deltog i sprogdelte workshops på arabisk, somali og dansk, hvor de diskuterede lystigt med uddannelsesguider og vejledere.

”Det var fint at workshops foregik på vores modersmål. For så bliver diskussionerne åbne og lettere at gennemskue. Vi forældre engagerede os og deltog aktivt i diskussionerne. Jeg fik at vide at alle familier kan bliver udsat for kæmpe udfordringer, når de snakker med deres børn om deres valg af uddannelse. Derfor var det godt at deltage i workshops, hvor vi lærte af hinanden,” siger Yousef Yacoub som selv har 3 børn.

”Diskussionerne gav os forældre en god lejlighed til, at udveksle indbyrdes erfaringer og ideer til, hvordan man bedst bakke op om vores børns uddannelsesvalg,” siger Naela El Quiete, som er mor til 3 børn.

Aktive forældre er en vigtig brik i de unges uddannelsesvalg

Vigtigheden af at forældrenes rolle i deres børns uddannelsesvalg og vigtigheden af at de udvikler deres kompetencer blev tydelig. Forældrene er en vigtig part i både at assistere uddannelses-vejledere og for at hjælpe deres børn i valg og gennemførelse af uddannelse. Forældrene efterspurgte flere aktiviteter af den slags, som kan støtte dem i deres rolle.

”Det var et meget inspirerende møde. Jeg mødte mange mennesker, og sammen kom vi i dialog med vejledere. Sammen med dem fik vi noget nyt at vide om de udfordringer de unge står overfor nå de skal vælge en uddannelse. Jeg vil gerne fremover deltage i sådanne arrangementer,” siger Ahmed Mohammed, som er far til 6 børn.
Mødet var 2.del af Vejledningscentrets initiativ sammen med UU Århus, der omfatter to særlige forældrearrangementer, som er en del af.

Interesserede forældre lytter til en fars spørgsmål i Globus1

Interesserede forældre lytter til en fars spørgsmål i Globus1

1.del Jobudstilling på Århus Købmandsskole

Erhverv 2008 er titlen på et forældrearrangement, som Vejledningscentret i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Århus har arrangeret. Mødet var den sidste del af arrangementet mens den 1. del. foregik onsdag den 9. april 2008, hvor forældre til tosprogede elever og unge blev inviteret til Jobudstilling på Århus Købmandsskole i Viby J. 50 forældre besøgte Jobudstillingen.  De fik et grundigt indblik i de mangfoldige muligheder i erhvervsuddannelserne. På den måde kunne de bedre sætte sig ind i, hvad de unges uddannelsesvalg handler om og hvilke karrieremuligheder, der ligger inden for erhvervsuddannelserne.

Formålet med det særlige initiativ er at styrke samarbejdet mellem forældrene og uu- vejledere, og give viden om hvordan man bruger forældrenes ressourcer i vejledningsindsatsen

Erhverv 2008 præsenterer erhvervsuddannelserne for elever på vej til ungdomsuddannelser og unge, der ikke er i uddannelse.

Erhverv 2008 er et samarbejde mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne i Århusområdet, arbejdsmarkedets organisationer, offentlige og private virksomheder, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Vejledningscentret i Gellerup og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommune. Forældrearrangementet er økonomisk støttet af Integrationsudvalget i Århus Kommune og er en af aktiviteterne i Erhverv 2008.

Vejledningscentret udgør sammen med Naboskaberne, Meyerne og beboerrådgivningen Brabrand Boligforenings sociale indsats, som er en central del af helhedsplanen i Gellerup og Tovshøj

Vejledningscentret har et tæt samarbejde med UU Århus, skoledistrikter og uddannelsesinstitutioner.

Vejledningscentrets medarbejdere Ahmad El Ahmad, Iman Yacoub og Abdi Rahman Iidle (Teelow) yder vejledning til unge og forældre om uddannelse og arbejde.

Dortesvej 23, st th,
8220 Brabrand
www.vcua.dk / e-mail: vejledningscenter[AT]vcua[DOT]dk
Tlf. 86256185/86255050

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data