Foreningshus og fritidspatrulje på vej til Gellerup og Toveshøj

Ny boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj for næste fem år byder på nye initiativer

Ansøgningen om støtte fra Landsbyggefonden til de næste fem års boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj er netop blevet sendt af sted med en forventning om et svar i starten af det nye år.

Ansøgningen lægger op til et nyt og udbygget boligsocialt samarbejde i Gellerup med omdrejningspunkt i Samvirket for Gellerup og Toveshøj, som indtager en central rolle i det fremtidige samarbejde på tværs af boligforening, afdelinger og de lokale kommunale aktører.

Den nye boligsociale plan betyder et farvel til de nuværende naboskaber, som bliver afløst en samvirke-sekretær, der også får ansvar for aktiviteter for børn og unge blandt andet i forbindelse med Sol og Sommer og Fed Ferie-aktiviteterne.

(Arkivfoto: Nordgårdskolen)

Foreningernes Hus

Den helt store satsning i den boligsociale helhedsplan bliver et kommende Foreningernes Hus, som vil blive placeret i Nordgårdskolen.

Huset henvender sig alle lokale foreninger – både mænd og kvinder, børn, unge og voksne samt de forskellige etniske grupperinger. Og huset er svaret på et mangeårigt lokal ønske om at få foreningerne op fra kældrene og samlet i et fælleshus, hvor de også kan lave ting på tværs.

Flere lokale foreninger har været med til at komme med input til ansøgning­en, som opererer med, at der skal ansættes en fuldtidsmedarbejder, som får ansvaret for sammen med foreningerne at skabe indholdet i huset og formulere retningslinier for, hvad det er at være med.

Foreningernes Hus vil blive funderet på ”noget for noget”-princippet, der betyder, at de foreninger, som ønsker at bo i Foreningernes Hus, også skal være med til at bidrage til fællesskabet.

I Foreningernes Hus vil der også blive placeret en café, som skal være det fælles samlingspunkt. Den vil blive drevet i et tæt samarbejde med Livsværksstederne – og der er også indledt et samarbejde med FOF Århus om at tilbyde forskellige kurser primært rettet mod kvinder.

Fritidspatruljen med fritidsjob

En tredje ny boligsocial satsning bliver Fritidspatruljen, tidligere kendt som Legepatruljen.
Dette projekt skal få alle Gellerups og Toveshøjs børn ud at lege mellem blokkene. Og det bliver de lidt ændre unge, som skal agere legeinstruktører. De unge vil blive uddannet i at skabe forskellige legeaktiviteter og vil så blive ansat i fritidsjob, når de er klar til at løfte opgaven.

Hvis svaret fra Landsbyggefonden er positivt, vil de nye aktiviteter blive sat i værk i det tidligere forår 2009.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data