Jubilæums-quiz (3:5)

Gæt med Skræppebladet i jubilæumsårgangene

af Ulrik Ricco Hansen. Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene

I anledning af Brabrand Boligforenings 60-års-jubilæum har Skræppebladet været i arkivet og kigget nærmere på, hvad vi bragte i årgange, hvor boligforeningen havde 25-, 40- og 50- og 60-års-jubilæum. Quizzen fortsætter resten af jubilæumsåret (frem til marts), og svarene kan du finde et andet sted i bladet.
En del af quizzens forkerte svarmuligheder nævner andre højaktuelle (men for spørgsmålet uvedkommende) begivenheder i det pågældende år.

Der tages forbehold for, at oplysningerne evt. i en anden årgang eller medie er dementeret. Send gerne dine kommentarer om quizzens emner til redaktion@skraeppebladet.dk – har du en anekdote, vil vi gerne bringe den som klumme.

God fornøjelse.

1973

25-års-jubilæum i en tid med oliekrise, få afdelinger i boligforeningen og et ungt Skræppeblad.

1: 1973
En undersøgelse i Gellerupparken kortlægger, hvor mange beboere, som er aktive, dvs. deltager i mindst én aktivitet eller har skrevet mindst en indlæg til Skræppebladet. Hvor mange er aktive?
A: 5%
B: 10%
C: 25%

2: 1973

Med et nyindkøbt fællesantenneanlæg kan der modtages andet end Danmarks Radios fjernsyn. Hvad kan beboerne også se på skærmen de fleste dage?
A: Svensk tv
B: Svensk, norsk og tysk tv
C: Engelsk, tysk, svensk, norsk og hollandsk tv

1988

40-års-jubilæum i en tid med store briller, mange nye afdelinger, høj arbejdsløshed, og mange nye aktiviteter.

3: 1988
TV-Brabrand der tidligere hørte under Fremtidsværkstederne i Gellerup er nu en selvejende institution, som lige har indkøbt to nye kamerasæt og redigeringsudstyr. Hvilken type:
A: VHS-redigering, der er velkendt også i dag
B: Beta – ligesom hos DR (ikke at forveksle med det gamle betamax)
C: Super-8, der er nyt, lille og kompakt

4: 1988

Et af årets meget debatterede emner får en ny vinkel da Carsten Hedver kobler det sammen med aids-kampagnens opfordring til at tænke sig om. ”Ingen gummiparagraffer her!” skriver han – men om hvad?
A: Tildelingsregler for lejligheder i almennyttigt boligbyggeri – mange står på venteliste
B: Truende lukning af beboerhuset Laden, der ellers lige har fejret 2-års fødselsdag
C: Gellerup Skole som trods store protester ender med at blive lukket. Efterfølgende drives en ny skole i bygningerne

5: 1988
Linje 7 holder 1 års-fødselsdag med bl.a. teater og fyrværkeri. Hvor holder foreningen til?
A: Skovgårdsparken hvor bus nr. 7 er den mest populære buslinje til og fra byen
B: Hans Brogesparken hvor foreningen holder til på adressen, som er nummer 7
C: Hasselhøj som er boligforeningens afdeling 7

1998

50-års-jubilæum i en tid med computere og internet. Der er mange afdelinger og der bygges stadig nyt. Der er samtidig en masse renoveringsarbejder.

6: 1998

Skræppebladet og Børge Nielsen ser i 50-års-jubilæumsåret 50 år tilbage til 1948. Hvilken af nedenstående oplysninger fra daværende ”Brabrand Borger Blad” er korrekt? (En af de svære for der er kun mindre fejl i de forkerte svar)
A: Brabrand-Årslev Kommune postomdeler rationeringskort til trængte familier
B: Haveforeningen Udsigten bekendtgør, at løse, omstrejfende hunde vil blive skudt
C: På generalforsamlingen i Brabrand Elværk berettes om udbredelsen af jævnstrøm via transformatorstationen på Nøjhedsomsbakken

7: 1998
”Vi giver selvfølgelig også en indføring i dette at bruge en computer,” skrev redaktør Asger Kjærsgaard, og håbede at få fat i en ny gruppe skribenter til Skræppebladet. Hvem?
A: Familiesammenførte indvandrere som tilbydes hjælp også til oversættelser
B: Seniorer som også tilbydes hjælp til indskrivning
C: Børn og børnefamilier som også tilbydes en slags hjælp til ”pasning mod interview”

2008

60-års-jubilæum i en tid med store planer om helhedsplan og havnebyggeri. Der er høj beskæftigelse og dermed lavvande i mange frivillige aktiviteter

8: 2008

Et af Danmarks største arrangementer for up-comming-musik afholdes midt mellem over halvdelen af boligforeningens lejligheder. Året forinden var der klager fra beboere. Hvordan imødegås det dette år?
A: Danmarks Grimmeste Festival stopper for live-musik kl. 02 mod tidligere 05
B: Blok-party flyttes en måned, så alle har ferie
C: Kulturgilde i Gellerup afvikles med et mindre lydanlæg

9: 2008

En medie-kendt og omdiskuteret skole sender balloner i vejret ved en stor skolelukningsfest for elever og forældre. Hvad hedder skolen?
A: Hasle Skole
B: Nordgårdskolen
C: Sødalskolen

Se løsningen

Prøv mere jubilæums-quiz
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt