Jubilæums-quiz
(3:5)

Gæt med Skræppebladet i jubilæumsårgangene

I anledning af Brabrand Boligforenings 60-års-jubilæum har Skræppebladet været i arkivet og kigget nærmere på, hvad vi bragte i årgange, hvor boligforeningen havde 25-, 40- og 50- og 60-års-jubilæum. Quizzen fortsætter resten af jubilæumsåret (frem til marts), og svarene kan du finde et andet sted i bladet.
En del af quizzens forkerte svarmuligheder nævner andre højaktuelle (men for spørgsmålet uvedkommende) begivenheder i det pågældende år.

Der tages forbehold for, at oplysningerne evt. i en anden årgang eller medie er dementeret. Send gerne dine kommentarer om quizzens emner til redaktion[AT]skraeppebladet[DOT]dk – har du en anekdote, vil vi gerne bringe den som klumme.

God fornøjelse.

1973

25-års-jubilæum i en tid med oliekrise, få afdelinger i boligforeningen og et ungt Skræppeblad.

1: 1973

2: 1973

En undersøgelse i Gellerupparken kortlægger, hvor mange beboere, som er aktive, dvs. deltager i mindst én aktivitet eller har skrevet mindst en indlæg til Skræppebladet. Hvor mange er aktive?
A: 5%
B: 10%
C: 25%
Med et nyindkøbt fællesantenneanlæg kan der modtages andet end Danmarks Radios fjernsyn. Hvad kan beboerne også se på skærmen de fleste dage?
A: Svensk tv
B: Svensk, norsk og tysk tv
C: Engelsk, tysk, svensk, norsk og hollandsk tv

1988

40-års-jubilæum i en tid med store briller, mange nye afdelinger, høj arbejdsløshed, og mange nye aktiviteter.

3: 1988

4: 1988

TV-Brabrand der tidligere hørte under Fremtidsværkstederne i Gellerup er nu en selvejende institution, som lige har indkøbt to nye kamerasæt og redigeringsudstyr. Hvilken type:
A: VHS-redigering, der er velkendt også i dag
B: Beta – ligesom hos DR (ikke at forveksle med det gamle betamax)
C: Super-8, der er nyt, lille og kompakt
Et af årets meget debatterede emner får en ny vinkel da Carsten Hedver kobler det sammen med aids-kampagnens opfordring til at tænke sig om. ”Ingen gummiparagraffer her!” skriver han – men om hvad?
A: Tildelingsregler for lejligheder i almennyttigt boligbyggeri – mange står på venteliste
B: Truende lukning af beboerhuset Laden, der ellers lige har fejret 2-års fødselsdag
C: Gellerup Skole som trods store protester ender med at blive lukket. Efterfølgende drives en ny skole i bygningerne

5: 1988

1998

Linje 7 holder 1 års-fødselsdag med bl.a. teater og fyrværkeri. Hvor holder foreningen til?
A: Skovgårdsparken hvor bus nr. 7 er den mest populære buslinje til og fra byen
B: Hans Brogesparken hvor foreningen holder til på adressen, som er nummer 7
C: Hasselhøj som er boligforeningens afdeling 7
50-års-jubilæum i en tid med computere og internet. Der er mange afdelinger og der bygges stadig nyt. Der er samtidig en masse renoveringsarbejder.

6: 1998

Skræppebladet og Børge Nielsen ser i 50-års-jubilæumsåret 50 år tilbage til 1948. Hvilken af nedenstående oplysninger fra daværende ”Brabrand Borger Blad” er korrekt? (En af de svære for der er kun mindre fejl i de forkerte svar)
A: Brabrand-Årslev Kommune postomdeler rationeringskort til trængte familier
B: Haveforeningen Udsigten bekendtgør, at løse, omstrejfende hunde vil blive skudt
C: På generalforsamlingen i Brabrand Elværk berettes om udbredelsen af jævnstrøm via transformatorstationen på Nøjhedsomsbakken

7: 1998

”Vi giver selvfølgelig også en indføring i dette at bruge en computer,” skrev redaktør Asger Kjærsgaard, og håbede at få fat i en ny gruppe skribenter til Skræppebladet. Hvem?
A: Familiesammenførte indvandrere som tilbydes hjælp også til oversættelser
B: Seniorer som også tilbydes hjælp til indskrivning
C: Børn og børnefamilier som også tilbydes en slags hjælp til ”pasning mod interview”

2008

8: 2008

9: 2008

60-års-jubilæum i en tid med store planer om helhedsplan og havnebyggeri. Der er høj beskæftigelse og dermed lavvande i mange frivillige aktiviteter
Et af Danmarks største arrangementer for up-comming-musik afholdes midt mellem over halvdelen af boligforeningens lejligheder. Året forinden var der klager fra beboere. Hvordan imødegås det dette år?
A: Danmarks Grimmeste Festival stopper for live-musik kl. 02 mod tidligere 05
B: Blok-party flyttes en måned, så alle har ferie
C: Kulturgilde i Gellerup afvikles med et mindre lydanlæg
En medie-kendt og omdiskuteret skole sender balloner i vejret ved en stor skolelukningsfest for elever og forældre. Hvad hedder skolen?
A: Hasle Skole
B: Nordgårdskolen
C: Sødalskolen

Se løsningen

Prøv mere jubilæums-quiz

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data