Afd. 5: Beboerne på Toveshøj sagde nej tak til LLO

Afdeling 5: Toveshøj

Livlig debat på ekstraordinært beboermøde om kollektiv indmeldelse i Lejernes Landsorganisation, LLO

Kort før jul indkaldte afdelingsbestyrelsen på Toveshøj beboerne til et ekstraordinært beboermøde for at spørge om beboernes holdning til at melde hele afdelingen samlet ind i Lejernes Landsorganisation.

Den nykonstituerede formand afdelingsbestyrelsen Troels Bo Knudsen bød de cirka 25 beboere velkommen til mødet og overlod derefter mikrofonen til Jørgen D. Jensen fra Lejernes Landsorganisation. Han fortalte om de mange forskellige tilbud, som organisationen ville kunne tilbyde Toveshøjs afdelingsbestyrelse samt alle beboerne.

Det handlede både om kurser vedrørende bebodemokrati af enhver art, samt juridisk rådgivning både til den enkelte beboer og afdelingen.
Jørgen D. Jensen fremhævede også LLO’s overordnede indsat for at bevare beboerdemokratiet og forsøg på at sikre Landsbyggefondens midler.

Ikke opbakning fra beboere

Oplægget medførte en del debat og spørgsmål fra salen. Blandt andet ville flere gerne have at vide, hvorfor det ville være nødvendigt at melde afdelingen ind LLO, når afdelingen i forvejen kan modtage kurser og hjælp fra BL, der er Boligselskabernes Landsorganisation.

Et forslag fra salen om at sende forslaget til urafstemning i afdelingen blev nedstemt, og da beboerne, efter at debatten var afsluttet, skulle stemme om kollektiv indmeldelse i LLO, var resultatet også en klar overvægt af nej-stemmer.

Der var lagt op til dramatik, da Toveshøj holdt ekstraordinært beboermøde. Var forslaget fra afdelingsbestyrelsen om en kollektiv indmeldelse i Lejernes Landsorganisation (LLO) udtryk for mistillid til boligforeningens administration og bestyrelse?

Eneste dramatik var imidlertid, at afdelingsbestyrelsen skiftede formand umiddelbart inden mødet.

De omkring 25 beboere, der var mødt op, fik en nøgtern drøftelse af problemerne. Den nye formand, Troels Bo Knudsen, afviste, at der var mistillid til administrationen, men LLO havde mulighed for at tilbyde billige kurser, der kunne ruste de folkevalgte til et kvalificeret samspil med administrationen. Jørgen D. Jensen fra LLO gave udførlig redegørelse for organisationens indsat.

Den almene sektor skal kunne løse problemerne selv

Hans Esmann Eriksen fra foreningsbestyrelsen udtrykte vist manges mening, da han sagde, at LLO’s konflikttankegang passede til det private boligmarked, og det almene byggeri burde kunne løse problemerne selv. Flere gav til kende, at afdelingen i forvejen var repræsenteret i Boligselskabernes Landsforening og kunne få hjælp i Beboerklagenævnet.

Beboerdemokrati og Landsbyggefonden

Jørgen D. Jensen fremhævede da også LLO’s overordnede indsat for at bevare beboerdemokratiet og forsøg på at sikre Landsbyggefondens midler. Her blev han imødegået af boligforeningens direktør Torben Overgaard, der forsikrede for, at BL også kæmpede for disse sager. Han benyttede endnu en gang lejligheden til at fremhæve sin holdning om, i hvor høj grad den siddende regering misbruger Landsbyggefondens midler og bruger lejernes penge til opgaver, der burde betales af hele samfundet.

Formanden Troels Bo Knudsen takkede i sine afsluttende bemærkninger for et godt møde og beklagede, at afdelingsbestyrelsen ikke mente, der var penge til at bevilge gløgg.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-01 Februar
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data