Lokale nyheder på Skræppe­bladets blog

Kommenter og tag del i nyhedsdækningen af dit område

Skræppebladet er beboernes faste, trykte magasin, der bl.a. oplyser om nyheder og muligheder i beboernes hverdag og omgivelser. Skræppebladet er også en aktiv spiller på internettet, hvor du kan få mere end det trykte magasin. Bl.a. er det meget let at søge i artikler og finde relaterede tekster.

På internettet findes også Skræppebladets blog, der lever sit eget liv uden at blive trykt og omdelt i beboerne postkasser. Her kan alle skrive og kommentere, og fra redaktionens side forsøger vi at samle op på nyheder og omtaler, der er relevante for beboere i Brabrand Boligforening.

Vi bringer her indledningen af et udpluk af indlæg på Skræppebladets blog fra sidst i januar til midt i februar:

Skuffet mor: Toveshøj er alt for let at bryde ind i
Inge Lauridsens unge søn flyttede sammen med en kammerat ind i en lejlighed i Toveshøj i december. Nu har de været udsat for indbrud to gange, og de har sagt lejemålet op i frustration over den dårlige sikkerhed.
Ifølge den skuffede mor fejlprioriterer Brabrand Boligforening, når der afsættes store ressourcer til en stor og milliarddyr helhedsplan for området, mens de nære ting, som f.eks. altandøres sikkerhed ikke får nogen opmærksomhed.

Massevis af Natteravne over Århus
Hele Århus skal fyldes med natteravne, hvis det står til den nyansatte konsulent Jabbar Yazdani, der indirekte er finansieret af Århus Kommune. Først skal hele Århus Vest ind under natteravnenes vinger, herefter skal flere områder dækkes ind, før også midtbyen bliver et tryggere sted at færdes om natten i weekenden.
I Toveshøj og Gellerup er der allerede startet et lignende initiativ under navnet Nabo til Nabo.

Dorthe Laustsen: Ny skole til Gellerup
Rådmand for sundhed og omsorg i Århus Kommune, Dorthe Laustsen, er meget positiv over for helhedsplanen der skal ændre området omkring Gellerupparken og Toveshøj. Tovshøjskolen skal være Gellerups “anker” og dermed centrum for et væld af fritidsaktiviteter. Desuden ser Dorthe Laustsen gerne, at der tilføres en ny skole i stedet for den nu nedlagte folkeskole Nordgårdskolen.

Holmstrup vil bruge renoveringspenge til tv-overvågning
Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup vil gerne videoovervåge parkeringspladser, carporte og affaldsområder. Landsbyggefonden har for flere år tilbage bevilget penge til renovering af afdelingen på Jernaldervej og tilbage er et restbeløb på 2-300.000 kroner, som beboernes lokale bestyrelse gerne vil investere i et overvågningsanlæg. Pengene rækker dog kun delvis, og samtidig afventes en lovændring.

Kemishow på Gellerup Bibliotek i vinterferien

Sværere for unge at kaste sten på bybussen
Hver fjerde dag rammes en århusiansk bybus af en sten. Ofte sker det i Århus Vest, f.eks. nær City Vest, Toveshøj, Digterparken, Bispehaven – og ofte hvor der er en bro over den vej bussen kører på. Både kommune og politi samarbejder om at forbedre forholdene for buschauffører i Gellerup, så det er svært at kaste sten og lignende mod bybusserne.
“Vi er netop blevet orienteret om, at kommunen faktisk allerede i samarbejde med politiet har gjort en stor indsats på det her område i Gellerup. Man har blandt andet sørget for, at man ikke uden videre kan tage belægningen på broerne op, og man har beskåret træer og buske,” siger direktør for Århus Sporveje Torben Høyer.
Onsdag i vinterferien er der mulighed for at opleve damp, røg og eksplosioner på Gellerup Bibliotek, når studerende fra universitetet demonstrerer blændende sider af hverdagens kemikalier.

Brian Mikkelsen. Foto: Klaus Holsting

Brian Mikkelsen. Foto: Klaus Holsting

Justitsminister besøger Gellerup til marts
Justitsminister Brian Mikkelsen vil sammen med socialrådmand Gert Bjerregård og politidirektør Jørgen Ilum besøge Gellerup i næste måned. Sammen vil de diskutere, hvordan der kan gøres en ekstra indsats for områdets unge kriminelle.

Unge i Gellerup skal ind i kampen
Et nyt idrætsprojekt i Gellerup skal få unge mellem 10 og 24 år, som ikke allerede er medlem af en idrætsforening, ind i foreningslivet og ud på banerne for f.eks. at sparke fodbold. Det to-årige sociale idrætsprojekt forventes at kunne samle 400 børn og unge i Gellerup-området, hvor også forældrene inddrages, så de lærer den danske foreningskultur at kende og aktivt kan støtte deres børn.
Projektet hedder “Kom nu ind i kampen”, og er startet af lokale unge gennem Somali Community. Kulturministeriet og Velfærdsministeriet har støttet projektet med til sammen 660.000 kr.

Gellerup: TV2oj-fejl i dækning af Bjerregaards nedrivningsplan
Afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken i Brabrand Boligforening har spottet, at der var adskillige fejl i TV2 Østjyllands dækning af rådmand Gert Bjerregaards idé om at rive seks blokke ned i Gellerupparken.

“Under udsendelsen kl. 19.30 kontaktede jeg redaktionen og oplyste, at I havde sagt et forkert tal i indslaget om Gellerup.[…]

Microsoft giver 550.000 til it-projekt i boligforening
Københavnske beboere i bl.a. boligorganisationer under KAB kan nu få et mærkbart it-løft. Microsoft har støttet et nyt it-projekt med over en halv million kroner, frivillige i Ungdommens Røde Kors underviser, og boligafdelinger og asylcentre lægger lokaler til de nye it-caféer.
Foruden en check på 550.000 kr, har Microsoft sponsoreret hardware og software til it-caféerne, der hver får 12-16 computere. Der vil blive undervist i basale it-kompetencer og blive tilbudt certificeringer i de tre ugentlige kursusdage, hvor der er gratis adgang for alle. De frivillige hos Ungdommens Røde Kors forberedes via kurser på Niels Broch Handelsskole.

Job: Ny varmemester til Hasselager
Beboerne i afdelingerne Hasselhøj, Hasselengen, Hasselager, Skovhøj 23 og Skovhøj 24 får snart ny varmemester.
Brabrand Boligforening søger ny varmemester med tiltrædelse hurtigst muligt.
“Det kræver noget særligt at være medarbejder i Brabrand Boligforening. Ikke alene skal du være dygtig. Du skal også kunne lide at omgås mennesker fra mange kulturer,” fremgår det bl.a. af jobopslaget

Bjerregaard: Riv seks blokke ned i Gellerup
Rådmand Gert Bjerregaard foreslår på vegne af Venstres byrådsgruppe, at der sker en kraftig reduktion af boliger i Gellerup. 1750 boliger skal rives ned eller nedlægges, så lejligheder omdannes til f.eks. butikker. Bl.a. skal seks boligblokke jævnes med jorden.

“Bulldozerne skal frem for at skabe integration og gøre Gellerup til et attraktivt område. […] Ambitionen er, at Gellerup og Toveshøj skal ligne resten af byen. Det betyder, at der skal ske en kraftig reduktion i antallet af almene boliger. I dag er der 2.400 almene boliger i området […]

‘Det skal ses som en redningsplan for Gellerup og Toveshøj for at bryde den negative spiral. Resultaterne kommer kun, hvis vi er villige til at gå ambitiøst til værks,’ siger Gert Bjerregaard

Børn fra den nedbrændte børnehave Viben har traumer
I efterårsferien nedbrændte børnehaven Viben i Gellerupparken. Børnenes fremtid er stadig usikker, for hverken Århus Kommune eller Brabrand Boligforening har besluttet, om børnehaven skal genopføres og børnene tilbage til Gellerupparken. I øjeblikket er de placeret midlertidig på Åkrogen Egå.

Personalet har fået krisehjælp, men flere af børnene er stærkt traumatiserede.
Børnenes oplevelser med den nedbrændte børnehave bearbejdes med bl.a. massage, beroligende musik, rollespil, og så åbnes en udstilling den 20. marts på Gellerup Bibliotek. Her vises børnenes tegninger, malerier og fotos om tiden før og efter branden.

Louise Gade: Rigtigt at lukke Nordgårdskolen
En undersøgelse af tosproglige børn, der er “tvangs-flyttet” ud på andre folkeskoler i Århus viser, at de fleste bliver meget bedre til dansk. Tidligere borgmester og rådmand Louise Gade er glad for undersøgelsen. Hun mener, at den viser, at det var en rigtig beslutning at lukke Nordgårdskolen midt i Gellerupparken som folkeskole.
Af de elever, der klarer sig dårligst i undersøgelsen, kommer halvdelen fra Nordgårdskolen.

René Skau: Ny hovedbanegård i Årslev og tog gennem Gellerup
Folketingsmedlem René Skau Björnsson, der også er medlem af foreningsbestyrelsen for Brabrand Boligforening, foreslår, at hovedbanegården flyttes uden for Århus, så der kan etableres en lynhurtig togforbindelse gennem Jylland. Hovedbanegården skal ligge i Årslev, og herfra kan der etableres en letbane, der går gennem Brabrand, Gellerup, Hasle og Åbyhøj til centrum.

Børn tegner Gaza på biblioteket
Gellerup Bibliotek lægger lokaler til, når børn tegner deres oplevelser og tanker om krigen i Gaza mellem israelere og palæstinensere. Multikulturel Forening har i samarbejde med en række lokale foreninger igangsat forskellige initiativer til støtte for fred i Gaza og for indre fred hos danske med palæstinensisk baggrund og alle andre, der er berørt af konflikten. Ofte går det ud over børnene, hvis forældrene er meget påvirket af situationen.

Byrødder og boligforening i Folketinget om overvågning
Brabrand Boligforening og århusianske byrådsmedlemmer mødtes med Retsudvalget i Folketinget for at få gang i en lovændring, der skal gøre det lovligt at videoovervåge på boligforeningens områder i bl.a. Gellerup.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data