Gellerup Park Multiarena

Et forslag til byudvikling

Der har på det seneste været debat om placeringen af en multiarena i Århus, og det ser ud til, at politikerne har set sig varme på det nedlagte godsbaneareal i midtbyen. Som flere andre også har påpeget, kan det dog give problemer ved afviklingen af større arrangementer, idet trafikken vil komme til at belaste indre by. Desuden skriger hverken Aros eller Musikhuset vel på at få konkurrenter i baghaven.

Mads Heinesen (pressefoto)

Mads Heinesen (pressefoto)

I stedet kunne man vælge et sted, hvor man samtidig har brug for et markant bygningsværk til at ændre et eksisterende områdes karakter, og hvor tilkørselsforholdene er skabt til store mængder biler.

For eksempel kunne arenaen kædes sammen med Århus Kommunes storstilede omdannelse af Gellerup-parken fra belastet boligområde til ny bydel. Man kunne placere arenaen på den store grund sydøst for City Vest, i krydset mellem Silkeborgvej og Ring 2. Her ville bygningsværket få plads omkring sig til at være et smukt stykke arkitektur, som kunne skabe ny positiv identitet i forsøget på at ændre området fra ghetto til dynamisk bydel.

Samtidig kunne man give den navnet Gellerup Park Multiarena, og lade den være områdets store aktivitetscenter, samt hele byens nye AGF-fodboldstadion. Fodboldkampe, megakoncerter og internationale begivenheder kan holdes under samme tag ved at have mobil græsplæne og skydetag, som I Schalke i Tyskland, og i samme ombæring kunne man beklæde arenaen udvendigt med bittesmå dioder, som i München, så himlen lyser rødt over byen, når landsholdet går på banen, og hvidt når AGF spiller weekenden efter. Det ville give Gellerup Parken en ny positiv klang i offentligheden, og det ville være et stærkt integrationssignal til hele kommunen, til hele landet og til udlandet.

Åbningen mod Århus

Et lidt undervurderet punkt i kommunens forslag til fornyelsen af Gellerupparken synes at være, at der ikke tænkes så meget i at åbne området op for omverdenen i større målestok. Måske bør man fjerne de store barrierer, som Ring 2 og Silkeborgvej giver Gellerup i forhold til resten af byen, enten ved at grave kortere strækninger af vejene ned, eller lave brede grønne gang/cykel-broer henover.

Samtidig bør byens kollektive trafik tænkes med ind i projektet. Ikke kun for Gellerupparkens eller arenaens skyld, men også for at øge sandsynligheden for, at Århus kan imødekomme det pres, der unægtelig vil komme på infrastrukturen, når målsætningen om 65.000 flere beboere inden for en kort årrække skal indfries.

Man kunne fx lave en ring-letbane på Ring 2 – i luften over midterrabatten, så den ikke forsinker den øvrige trafik – det ville aflaste Ring 2, indfaldsvejene og indre by. Banen kunne starte i Holme, stoppe ved bl.a. Viby og Gellerupparken, og derefter følge byens halvcirkel mod nord, så man får et finmasket net af letbaner, som forbinder den kommende Odder-Grenå-letbane både i nord og syd, den eksisterende Grenå-bane, og de to udviklingsmæssigt vigtige potentielle bybaner på det eksisterende jernbanenet: Århus-Skanderborg, samt Århus-Hinnerup/Randers (med stop i Åbyhøj, Gellerup Park Multiarena, Brabrand samt det nye transportcenter i Årslev.)

Hovedårsagen til, at man har begyndt byfornyelsen, må vel være, at man har indset, at Gellerupparken er en af nøglerne til at få kommunens økonomi til at hænge sammen i fremtiden. Man har simpelthen ikke råd til at have en af oplandets største ressourcer til ikke bare at ligge ubrugt hen, men tilmed være en belastning for økonomien, i kraft af den store mængde kriminalitet, den store andel af folk på overførselsindkomster samt områdets generelle dårlige sundhedstilstand, hvilket på sigt vil blive dyrt for sundhedsvæsenet.

For at få vendt den negative tendens, kræver det, at man viser områdets beboere den fornødne tillid og tro ved ikke bare at forny området, men ved fx at tænke byens allerede planlagte multiarena ind i Gellerup Parken i forbindelse med byfornyelsen. Det vil automatisk få inddraget resten af samfundet i bydelen, ved arbejde, sport og kultur, og navnet Gellerup Park Multiarena vil uundgåeligt skabe positivitet omkring hele projektet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Nicolai
Hvad med at kalde den Gellerup park & arena!

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data