Referat fra ordinær generalforsamling Tousgårdens Venner

22. februar 2009

af Conny Jepsen, referent

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Foreningens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Svend Aage Pedersen, Bente Christiansen, Conny Jepsen
Alle modtager genvalg
Suppleant: Torben Fogh
6. Valg af parlamentariske revisorer
På valg er Inga Bech
Suppleant: Ove Abildgaard
7. Eventuelt

Der mødte 32 medlemmer op.

Ad. 1. Bente Christiansen blev valgt som dirigent
Conny Jepsen som referent

Ad. 2. Esben Trige fremlagde bestyrelsens beretning.
Bl.a. om beboerhusenes situation, lejekontrakt med BB, vedligeholdelse, bestyrelsens arbejde, frivillige, godt samarbejde med husmanden, belægningsprocent, udadvendte aktiviteter, folkekøkken og it-stue. Opfordring til at stille som frivillig.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3. Esben Trige gennemgik regnskabet.
Regnskabet er kommet ud med underskud, bl.a. pga. investeringer i nyt komfur og udvidelse af emhætte, en del mindre reparation af maskiner, små anskaffelser, henlæggelser (afskrivninger) på inventar og tilbagebetaling af for meget tilskud i 2007
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4. Der var ingen forslag kommet.
Forslag om kontingent stigning til kr. 75,-. Forslaget betragtes som stillet og behandles på næste ordinære generalforsamling

Ad. 5. Valg til bestyrelsen
Stemmeudvalg: Karsten Nielsen, Bent Hansen, Mustafa Demir
Der blev udleveret 35 stemmesedler
Opstillede kandidater og sådan fordelte stemmerne sig:
Svend Pedersen 24 stemmer, valgt
Conny Jepsen 35 stemmer, valgt
Bente Christiansen 35 stemmer, valgt
—————————————
Gökhan Alici 11 stemmer
Solveig Pedersen 0 stemmer.

Suppleanter:
Kisser Eberhard 23 stemmer, valgt
Grete Hansen 21 stemmer
———————————
Gökhan Alici 15 stemmer
Selahattin Demirtas 11 stemmer

Ad. 6. Parlamentarisk revisor
Inga Bech, valgt
——————————-
Solveig Pedersen, suppleant.

Ad. 7. Eventuelt
Spørgsmål: kan der ikke laves gymnastik eller lignede i Laden? Bestyrelsen undersøger muligheden f.eks. i samarbejde med sundhedsplejerskerne (mor/barn gymnastik), oplysningsforbund etc. Måske også andre muligheder

Herefter takkede Bente Christiansen for god ro og orden.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt