Afd. 5: Toveshøj sagde nej til regnskabet

Afdeling 5: Toveshøj

Usikkerhed om regningen for et gammelt varmeregnskab fik beboerne til stemme nej til årsregnskabet for 2008

25 lejemål var repræsenteret, da der den 21. april blev holdt beboermøde på Toveshøj.
Her bød afdelingsformand Troels Bo Knudsen og indledte mødet med at holde bestyrelsens beretning for det seneste halve år.

Det har været et halvt år, hvor der blandt andet har været holdt et ekstraordinært beboermøde med forslag om at melde afdelingen ind i Lejernes Landsorganisation, LLO. Forslaget blev nedstemt af beboerne. Der har været holdt julefest og fastelavnsfest. Og der planlægges både en sommerfest og en efterårsfest. Stor ros til afdelingsbestyrelsen festarrangør Jacob Christensen for det.

Formanden fremhævede også samarbejdet med afdeling 4, især omkring samarbejdet med helhedsplanen, både den fysiske og den boligsociale. Helhedsplanen trækker dog ud, fordi man ønsker at være grundige. Håbet er, at behandlingen af helhedsplanen ikke rammer ind i valgkampen og bliver viklet ind i partipolitikken.

Ingen blokke står til nedrivning

”Nogle politikere vil rive blokke ned, men det er der ikke besluttet noget om endnu, og det er slet ikke diskuteret i afdelingsbestyrelsen. Det har vi skrevet rundt til beboerne, samtidig med at vi har understreget, at alle beboer er sikret en tryghedsgaranti, så de kan blive i området, hvis de ønsker det”, fastslog Troels Bo Knudsen.

Der har været lavet en beboerundersøgelse, der har givet stof til eftertanke. Både omkring kriminalitet og usikkerhed blandt beboerne. Og der er tydeligt behov for nye initiativer både fysisk og boligsocialt. Sidstnævnte er undervejs med et nye Foreningernes Hus, en fritidspatrulje, som skal lave aktiviteter for børn og unge.

Det er også søgt midler til at lave forsøg med et nyt driftssamarbejde, som skal være med til at gøre beboerne mere tilfredse og sikre en bedre og mere effektiv drift i afdelingen.

Sundhed og cykelværksted

Et sundhedsprojekt i samarbejde med andre udsatte bydele i Århus er også på vej. Det handler blandt andet om en sundhedscafé, der kan rådgive om forebyggelse, og så skal der laves forskellige kampagner for at sikre, at områdets beboere får et sundere liv.

Toveshøj har også fået sit eget cykelværksted i kælderen på Janesvej 43. Her er Hasse Vind daglig leder.
Meyerne har i vinter gennemført ”Trin for Trin”-kampagnen for renere opgange. Det har givet resultater, men der er stadig mange opgaver i den forbindelse. I sommer er der fokus på pænere skraldeøer.

Området mod Bazar Vest er et stort problem for Toveshøj, fordi der endnu ikke som lovet er blevet opsat et hegn. Det betyder, at basarens gæster nogle gange parkerer helt oppe på Toveshøjs græsplæne. Forsøg på at lave forhindringer med kampesten har ikke løst problemet.

Skraldsuget har i et par år været i stykker i to blokke, men nu er der endelig lys for enden af røret. Reparationerne går i gang efter sommerferien.

”Postkasserne skal ned i stueetagen inden nytår. Og vi har nedsat et udvalg, der kigger på forskellige muligheder”, afsluttede Troels Bo Knudsen beretningen

Knallert tilbagevendende problem

Den efterfølgende debat bød kun på få indlæg. Der var stor utilfreds med langsommeligheden med at få ordnet skraldsuget. Kritik af Bazar Vests indstilling med hensyn til parkerede biler på græsplænen. Forslag om at stille flere krav til basaren.

Knallertkørsel med al for høj fart er et tilbagevendende problem, som skaber stor fare for både børn og voksne. Der er behov for flere tilbud til de unge, der sker for lidt, og det er med til at give mere kriminalitet.

Kradse spørgsmål til regnskabet

Henning Bay Thomsen fremlagde afdelingens regnskab. Og han stillede sig meget kritisk over for de bogførte tal på konto 119 900, som viser at der er sket et stort overtræk på 355.000 kroner i forhold til det budgetterede.
Han kommenterede også, at der er et underskud på trappevask. Og så kritiserede han afdelingens overskud på godt 575.000 kroner var blevet henlagt til udgifter vedrørende helhedsplanen.

Derefter startede en større debat omkring regnskabet. Der var en del opklarende spørgsmål, som både mødets dirigent Keld Albrechtsen og foreningens nye regnskabschef Mogens Clingman Thygesen forsøgte af svare på og forklare.
Usikkerheden handlede om opgørelsen af et gammelt varmeregnskab fra 2005/2006, hvor der er opkrævet for lidt for el, vand og varme. Det kom frem, at foreningsbestyrelsen først den efterfølgende aften ville få en redegørelse omkring spørgsmålet vedrørende varmeregnskabet.

Afstemning om afstemning

Da beboermødet var klar til at træffe en beslutning, udviklede debatten sig til en diskussion om procedure for afstemning, Henning Bay Thomsen ønskede en skriftlig afstemning. Men dirigenten var ikke enig heri. Så var det nødvendigt at kigge i vedtægterne, men det gjorde ikke forsamlingen meget klogere, ud over at det var op til afdelingsmødet at beslutte.

Så blev det holdt en afstemning om, hvorvidt afstemningen om regnskabet skulle foregå ved en skriftlig afstemning. Den afstemning foregik ved håndsoprækning, og Henning Bay Thomsen var den eneste, der ønskede skriftlig afstemning.
Afstemningen om regnskabet foregik derefter ved håndsoprækning. Og det blev til en klar afvisning af regnskabet. Der var kun to, der stemte for regnskabet.

Nye ansigter i bestyrelsen

Næste punkt på dagsordnen var valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På grund af flere fraflytninger var et par suppleanter indtrådt i bestyrelsen, de var derfor også på valg. Så beboermødet skulle i alt vælge fem nye medlemmer. Otte beboere stillede op til valget.

Valgt blev afdelingsformand Troels Bo Knudsen (41), Jacob Christensen (31), Anet Sällsäter Christiansen (27), Henning Bay Thomsen (24) og Abdullahi (23), mens Lene Sandberg Jensen (20) blev 1. suppleant. Derudover består bestyrelsen af Hasse Vind og Ilham Mohamed, der ikke var på valg.

Umiddelbart efter afdelingsmødet konstituerede den nye bestyrelse sig med Troels Bo Knudsen som formand og Jacob Christensen som næstformand. Næstformanden blev også valgt til FAS. Og Christian Andersen blev valgt som Toveshøjs repræsentant på Skræppebladet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-04 Maj
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data