Afd. 6: Beboermøde med vidtrækkende beslutninger

Afdeling 6: Holmstrup

Regnskabet blev ikke godkendt, og holdningen til videoovervågning var afventende på beboermødet i Holmstrup

tekst og foto af Jens Skriver

39 beboere var mødt op, og mødet blev afviklet på et par timer, men flere beslutninger var ret vidtgående.
Afdelingsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. I sin fremlæggelse henviste Edvin Juhl til den udsendte skriftlige beretning og fremhævede tre løbende sager.

Sagen omkring administrationen af B-ordningen var ikke ny. Tidligere blev B-ordningen håndteret i en lempelig form, men næsten med aftensvarsel var det blevet ændret i november 2007. Afdelingsbestyrelsen havde besluttet at opkræve mindre til B-ordningen og i stedet for indsætte det resterende beløb på konto 116 til fælles vedligeholdelse. Administrationen havde ikke fulgt indstillingen, og nu havde afdelingsbestyrelsen taget kontakt med foreningsbestyrelsen om sagen.

Den næste sag tog afsæt i, at der ikke mindst i 2007 havde været problemer med rodløse unge. Derfor var Landsbyggefonden blev søgt om aktivitets- og lønmidler til forebyggelse og støtte af aktiviteter. Der blev givet forhåndstilsagn om 1,3 mill. kr. over to år til et nålestiksprojekt.
Det er blevet ændret til et femårsprojekt, hvilket har ført en langstrakt ansøgningsproces med sig. Thorsbjerg og Odinsgård havde oprindeligt været med i projektet, men er faldet fra. Derfor søger Holmstrup alene.

Til sidst omtaltes som sædvanligt sagen om varmemålerne. Som bekendt har der været alvorlige problemer med de varmemålere, der blev installeret for 10 år siden af Siemens. Siemens var imidlertid billigst med et tilbud på nye målere, som blev installeret sidste år, men de havde store problemer med at til slutte målerne. Derfor fik beboerne ikke afregning for forbrug i et par måneder.

Regnskabet forkastes
Edvin fremlagde også regnskabet, som han ikke helt kunne gennemskue. Der var jongleret med tallene på en måde, der måtte skyldes regnskabsrod i administrationen. Den havde ikke fulgt en opfordring til at komme og give en forklaring. På den baggrund anbefalede Edvin, at regnskabet blev forkastet. Kun en beboer kunne godkende regnskabet, der blev stemt ned med stort flertal.

Videoovervågning
En beboer havde stillet forslag om, at der blev etableret videoovervågning af parkeringsarealerne med videre. Dette er ikke umiddelbart lovligt. Afdelingsbestyrelsen havde stillet forslag om, at spørgsmålet blev debatteret med henblik på en eventuel videoovervågning, når Folketinget gav lov. Meningerne var delte. Flere var i tvivl om virkningen.

Elly Lindved mente, at pengene kunne anvendes på en anden måde. Boligforeningens næstformand Keld Albrechtsen oplyste, at ingen forskning viser, videoovervågning har nogen effekt. ”Det er en medieskabt historie, at alle i Brabrand Boligforening skulle ønske det,” understregede han. Derefter blev afdelingsbestyrelsens forslag vedtaget med et stort flertal.

Øget tilgængelighed
Til sidst fremlagde Herman Nielsen og Hilkka Troensgaard et forslag om øget tilgængelighed i Holmstrup. Det gik i korthed ud på, at der søges om midler til opstilling af elevatorer i en eller flere af A-rækkerne. Forslaget og indkaldelser til møder bliver uddybet i SOFUS.
Under eventuelt blev nævnt, at der ikke bliver problemer med Stofakabelanlæget til efteråret, og at der stadig vil komme analoge signaler.

Valget
Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat:
Lars Eg 73 stemmer, genvalgt
Rudolf Bay 68 stemmer, genvalgt
Annette Haugaard Knight 63 stemmer, genvalgt
Elly Lindved 57 stemmer, genvalgt
Simon Holse 28 stemmer, 1. suppl.
Karen Hammer-Sørensen 21 stemmer, 12 suppl.Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Afd. 6: Beboermøde med vidtrækkende beslutninger”


  • 1

    Jens B. Skriver skriver:

    I den trykte udgave af denne artikel er nævnt hærværk mod en bil. Dette dementeres hermed.

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt