Læserbrev

Beboerdemokrati sat udenfor af VK regeringen, DF og RV

Efter den nye boligaftale vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen at vedtage en helhedsplan som indhold­er nedrivning af boligblokke i Gellerup efter partiet Venstres ønske.
Den nye boligaftale tilsidesætter nemlig afdelingsmødet som afgørende for vedtagelse af en helhedsplan!
Boligdemokratet er skudt i sænk, Kommunalbestyrelsen er “Øverste myndighed”. Her er et uddrag af boligaftalen:

”Øverste myndighed får mulighed for i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. Projekter, som hovedsagelig tager sigte på udskiftning af køkken og bad kan dog ikke gennemføres uden afdelingens godkendelse.
Uenighed om øverste myndigheds kompetence kan af den enkelte lejer indbringes for beboerklagenævnet. Øverste myndighed anvendelse af adgangen til at træffe beslutning som foreslået indberettes til Velfærdsministeriet med henblik på en løbende vurdering af adgangen. Adgangen evalueres ved udgangen af 2011. Evalueringen drøftes med forligspartierne”

Den nye boligaftale er lavet af VK regeringen sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Med venlig hilsen
Ole Vad Odgaard
Beboer i Brabrand Boligforening
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt