Læserbrev

Beboerdemokrati sat udenfor af VK regeringen, DF og RV

Efter den nye boligaftale vil det være muligt for Kommunalbestyrelsen at vedtage en helhedsplan som indhold­er nedrivning af boligblokke i Gellerup efter partiet Venstres ønske.
Den nye boligaftale tilsidesætter nemlig afdelingsmødet som afgørende for vedtagelse af en helhedsplan!
Boligdemokratet er skudt i sænk, Kommunalbestyrelsen er “Øverste myndighed”. Her er et uddrag af boligaftalen:

”Øverste myndighed får mulighed for i forbindelse med større renoveringer, større energibesparende foranstaltninger, boligsociale helhedsplaner og fremtidssikring af bebyggelsen at træffe beslutning, som ellers er afdelingens kompetence. Projekter, som hovedsagelig tager sigte på udskiftning af køkken og bad kan dog ikke gennemføres uden afdelingens godkendelse.
Uenighed om øverste myndigheds kompetence kan af den enkelte lejer indbringes for beboerklagenævnet. Øverste myndighed anvendelse af adgangen til at træffe beslutning som foreslået indberettes til Velfærdsministeriet med henblik på en løbende vurdering af adgangen. Adgangen evalueres ved udgangen af 2011. Evalueringen drøftes med forligspartierne”

Den nye boligaftale er lavet af VK regeringen sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Med venlig hilsen
Ole Vad Odgaard
Beboer i Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Venner af naturen
Godt liv i "Vilde vidunderlige Danmark" -

Oplevelser i naturen og den friske luft giver lise til krop og sjæl og ro i sindet. Det er rart at have i et frirum hvor virusproblemer ikke er så hæmmende for vore udfoldelsesmuligheder. Under naturtemaet "Vilde vidunderlige Danmark" hyldes vores vilde natur, og i debatten om biodiversitet sættes positivt fokus på en varieret oplevelse. I den forbindelse er det relevant at opmuntre med formidling af autentiske fortællinger om naturen og livet på landet på en tid, hvor livet også var lidt anderledes, dog på en nogen anden måde end med virusproblemer.

Positive fortællinger om naturen og om livets vante gang på en lille bondegård tæt ved en tørvemose på den tid da seniorer var børn og arbejdet var lidt mere besværligt, er temaet i bogen "Den lille bondegård ved mosen" - ISBN 978-87-7190-975-3. - Det var tiden, hvor økologi var en helt naturlig ting, da der ikke var råd til kemiske sprøjtemidler, megen kunstgødning og den slags - tiden hvor der manuelt blev høstet med leen hele vejen rundt om kornmarken før, der skulle høstes med selvbinderen, så intet af det dyrebare korn gik til spilde - tiden hvor traktoren så småt begyndte at afløse hesten som trækkraft rundt omring på bondegårdene - og tiden hvor køerne fik lov til at græsse lidt græs langs markvejen, når de blev hentet hjem til malkning.

I bogen fortælles om mennesker og dyr og ikke mindst også om naturen. Lidt mere specielt beskrives især den store betydning tørvemosen havde for lokalbefolkningen på den tid. Tørvemosen vil sikkert fortsat bestå, men de kulturelle præg og minder, der viser hvordan mennesket ved slid og flid påvirkede landskabet, udviskes efterhånden. I bogen fortælles blandt andet om arbejdet i mosen i forbindelse med tørvene om græsning af kreaturerne og så videre, såvel som om rekreative aktiviteter og fornøjelser som leg, lystfiskeri og interessante vandreture, hvor mosens specielle planter og dyr kunne betragtes på nært hold.

- Herunder link til lidt nærmere beskrivelse, blandt andet vises teksten på bogens omslag m.v.:

(NB: Hvis du gerne vil vide lidt mere om fortællingerne, kan du få oplysninger ved at gå ind på Bog.nu's eller en net-boghandels hjemmeside, hvor der informerer lidt om handlingen (evt. via siden pricerunner.dk). Idtast titlen i søgefeltet. Klik på bogen, så kommer du ind i lidt beskrivelse).

Alt godt fremover!

M. v. h. - Venner af naturen og livet på landet, der gerne vil formidle noget autentisk og positivt.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-05 Juni forsiden af magasinet 2009-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data