!-Debat: Afgørende at få ændret beboersammensætning

I et debatindlæg i det seneste nummer af Skræppebladet påpeger Johanne Heilskov, Brabrand, at det alene kan lykkes at få Gellerup ind en positiv udvikling ved at få ændret den nuværende beboersammensætning.

Jeg er ganske enig.

Forholdene i Gellerupparken desværre er resultatet af 30 års fejlslagen boligpolitik. Der er ingen tvivl om, at en markant ændring af beboersammensætningen i Gellerup er helt afgørende for at vende udviklingen. Derfor har det også været min klare ambition gennem hele forhandlingsforløbet om helhedsplanen, at planen skulle indeholde flere initiativer, som kan tiltrække og fastholde flere ressourcestærke beboere.

Som bekendt er der nu indgået en aftale i den politiske styregruppe for helhedsplanen. Natten til tirsdag den 23. juni lykkedes det at få en ambitiøs plan på plads efter forhandlinger mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening. Senest i 2030 skal andelen af almene boliger i området bringes ned fra de nuværende 90,4 procent til 30 procent. Det er blandt andet aftalt at nedrive tre blokke og at åbne mulighed for nye, privatejede boliger.

Jeg mener, at vi kun når målet om at få skabt en blandet beboersammensætning i området, hvis andelen af almene boliger kommer betragteligt ned, sådan som det nu er aftalt. Nedrivning af boligblokke kan virke drastisk, men historien har vist, at der er brug for drastiske skridt for at rette op på situationen. Samtidig kan vi støtte os til gode erfaringer fra andre lande, som har omdannet lignende boligområder med succes.

Vi kan også støtte os til den kontante linje og de muligheder, der ligger i kombineret udlejning. Brabrand Boligforening har ført en kontant linje over for familier med børn, der har haft det svært med at indordne sig under bolig-afdelingernes regelsæt. Indsatsen gør det ikke alene, men den skaber større tryghed og bidrager dermed til et mere attraktivt boligområder, der appellerer til flere forskellige beboergrupper.

Helhedsplanen indeholder også en lang række initiativer – nye ejerformer, nye arbejdspladser, nye forretninger og små erhvervsvirksomheder i området – der alt i alt skal drive udviklingen frem. Det er ikke gjort over natten. Langt fra. Derfor taler helhedsplanen ikke kun om år, men årtier.

Men med den aftale, vi har indgået, har vi efter min mening den bedste og mest reelle mulighed for at få skabt et attraktivt boligområde for hele Århus.

Gert Bjerregaard
Børn og Unge-rådmand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Helhedsplan og moské | Med inspiration fra Gellerup:
[...] Gert Bjerregaards oprindelige indlæg i Skræppebladet kan læses her. Posted in Asyl- og integrationspolitik, Etniske minoriteter, Gellerup, Helhedsplan Gellerup, Læserbreve | Tags: Helhedsplan, Helhedsplan Gellerup, Islamofobi, Moské, Moské Århus, Racisme [...]
Link: http://www.gellerup-inspiration.dk/helhedsplan-moske-venstre/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data