Afd. 1: Indtryk fra afdelingsmødet

Afdeling 1: Hans Broges Parken

En personlig oplevelse fra afdeling 1

af Inger Bloch

Dette er blot nogle af mine egne indtryk fra afdelingsmødet; der bliver udarbejdet egentlige referater af henholdsvis Skræppebladet og afdeling­ens sekretær.

Formandens beretning var naturligt nok præget af de store fugtproblemer i afdelingen; han fortalte om både de undersøgelser, der var foretaget – og hvad der skal ske fremover. En ting er sikker: Det bliver dyrt! Vi håber på hjælp fra Landsbyggefonden, da problemerne er så store.

Beretningen var fyldig; der blev bl.a. oplyst om nogle af de øvrige vedligeholdelsesarbejder, nye postkasser i trappeopgangene, om en garage, der er inddraget, således at der bliver plads til 4 knallerter – og der blev vist billede af en model til brug for fremtidige opførelser af skure på Udsigten.

Asger nævnede også nogle af de hyggelige tiltag, der havde været i afdelingen: Det flotte juletræ på vaskeriets tag, fastelavnsfesten, hoppedagen og Klub Hans Broge.

Budget og regnskab
Heldigvis var regnskabschefen til stede og kunne løfte sløret for nogle af de mange tal i budget og regnskab. Jeg tror, at mange – ligesom jeg selv – synes, at det er vanskeligt at gennemskue og forstå de mange tal og begreber. (Et af mine egne spørgsmål ved det forudgående budgetmøde omhandlede posten nettokapitaludgifter: ”Hvorfor betaler vi næsten ½ million kroner hvert år – og hvad er det egentlig?”)

Hunde, katte og træer
Igen i år viste en afstemning, at flertallet ikke ønsker husdyrhold i afdelingen.
Der var også en diskussion og afstemning om fældning af forskellige træer, som var til gene; der var flertal for at fælde alle de omtalte træer.

Valg
Bestyrelsen og suppleanten er stadig den samme efter valget.
Det lykkedes desværre ikke at finde et medlem til FAS og til Skræppebladets redaktion, men et nyt lille festudvalg så dagens lys: Det blev Henrik og Berit.

Liv i afdelingen
Hver onsdag kl. 18 mødes de stavgængere, der har lyst, ved vaskeriet på Udsigten, hvorefter de traver en tur på 1 time.
Her i det dejlige septembervejr er der nogle beboere – voksne og børn – der er blevet enige om at mødes om eftermiddagen kl. 17 på legepladsen; de, der møder op, tager sig så en fælles fodboldkamp.
Vejret har også indbudt til, at man sætter sig på bænkene i området og får en lille sludder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt