Afd. 10: Rødlundparkens afdelingsmøde 9. september

Afdeling 10: Rødlundparken

Roligt møde i en solid afdeling

af Hans Esmann Eriksen

Rødlundparken – en integreret del af Harlev. 56 beboere fra Rødlundparken mødte op til afdelingsmøde i lokalcenter Næshøj i Harlev.
Rødlundparken er en ca. 20 år gammel afdeling, der over seks etaper er udbygget til 231 lejligheder. Afdeling­en er en integreret del af lokalområdet i Harlev. Derfor er det naturligt, at mødet foregår i lokalcenteret og ikke i et fælleshus, afdelingen har bygget.

Beboerne blev mødt af afdelingsformand Aase Christensen, der myndigt har ledet afdelingen, siden 1997. Efter en kort velkomst bød Aase velkommen til foreningens næstformand Keld Albrechtsen, der blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning
Aase Christensen gennemgik bestyrelsens beretning, der traditionen tro vil blive optrykt i afdelingens beboermanual, der udleveres til afdeling­ens medlemmer hvert år. Beretning­en var opdelt i fire hovedområder. Hvad er der sket siden sidst? Hvad vil der ske i det kommende år? Hvad var der planlagt, som endnu ikke er sket? Hvilke ønsker har bestyrelsen til fremtiden?
Et særligt ønske til fremtiden var, at Harlev blev flyttet fra at ligge i landzone til at blive byzone. Det ville betyde, at bestyrelsen lettere ville kunne arbejde med de parkeringsproblemer, som afdelingen har følt sig plaget af.

I beretningen fortalte Aase Christensen om en bestyrelse, der på mange områder – store som små – arbejdede for at gøre afdelingen bedre, uden at omkostningerne blev for store.
Efter beretningen blev der stillet nogle enkelte afklarende spørgsmål og givet nogle konkrete forslag.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Sparegris(afdeling), farve

Årsregnskab og budget – Huslejestigning på 2,89 %
Efter en levende beretning fra René Skau om foreningsbestyrelsens arbejde overtog Aase ordet for at gennemgå årsregnskabet og budgettet for næste år. Afdelingen havde traditionen tro givet et mindre overskud, som blev henlagt til ”sparegrisen”. Aase gennemgik, hvilke forbedringer de opsparede midler kunne bruges til i fremtiden.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges fire bestyrelsesmed­lemmer. To af de eksisterende med­lemmer genopstillede. Greta Munk og Inger Nielsen blev opstillet fra salen. De fire opstillede blev valgt uden afstemning. Der blev ikke valgt en suppleant. Der var ingen interesse i at opstille til FAS og Skræppebladet.

Eventuelt
En beboer spurgte, om bestyrelsen havde arbejdet med at finde en alternativ tv-udbyder. Efter en kort debat, hvor alle var enige om, at emnet var uoverskueligt, gennemgik dirigenten den proces, man skulle igennem, hvis en beboergruppe ønskede at få en and­en udbyder af tv-signaler.
Aase Christensen afsluttede mødet med at takke for det store fremmøde og for dirigentens indsats.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt