Afd. 15: Afdelingsmøde i Hasselengen 3. september

Afdeling 15: Hasselengen

Andet møde i den fraskilte afdeling

af Hans Esmann Eriksen

35 beboere var mødt op, da Hasselengen afholdt sit andet afdelingsmøde efter skilsmissen fra Hasselhøj i marts måned. Det var derfor afdelingens første budget, der skulle behandles.

Kort beretning
Vagn Eriksen fra afdeling 3 blev valgt til dirigent og gav ordet til afdelingsformand Poul Erik Nielsen, der afgav bestyrelsens beretning.
Beretningen var kort, dels fordi beretningsperioden omfattede sommerferieperioden, dels fordi Poul Erik havde valgt ikke at beskrive de vanskeligheder, der havde været med samarbejdet om fælleshuset. Det var sket for ikke at blæse ild i den ulmende konflikt, der er mellem de to afdelinger. Interesserede læsere henvises til Skræppebladets apriludgave.
Efter en kort debat blev beretningen godkendt af ca. 70 % af deltagerne.

Afdelingens første budget – Huslejestigning på 4,43 %
Efter en gennemgang af budgettet koncentrerede debatten sig om årsagerne til stigningerne, herunder foreningens ønske om, at den indre standard af lejlighederne ved nyudlejning skulle være bedre.

Ordensreglement

Efter godkendelse af budgettet startede behandlingen af bestyrelsens forslag til ændring af ordensreglementet.
Her koncentrerede debatten sig om, hvordan de såkaldte muskelhunde skulle beskrives. Forslaget blev vedtaget, men et medlem af afdelingen fik til opgave at beskrive begrebet mere præcist.

Udlejningspriser for fælleshuset
Fælleshuset i afdelingen drives sammen med Hasseltoften (afd. 7). Der er glædeligvis mange aktiviteter i huset, men det betyder også, at omkostninger til driften af nogle medlemmer blev opfattet som for store. Udlejningspris­erne for fælleshuset skal aftales med Hasseltoften, men det havde ikke været muligt at komme med et fælles forslag til, at aktiviteterne skulle være med til at dække underskuddet. Derfor havde de to bestyrelser alene foreslået at hæve udlejningsprisen til ”private” udlejninger. Efter en læng­ere debat blev forslaget forkastet.

Valg til afdelingsbestyrelsen
Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg samt en suppleant. Ingen af de afgående medlemmer ønskede genvalg. Et enkelt medlem udtrykte klart sin frustration over arbejdet i bestyrelsen og angav husudvalget som årsagen til, at han trak sig. Her måtte dirigenten træde klart i karakter for at undgå, at medlemmets beskrivelse af sine oplevelser blev efterfulgt af en ophidset personorienteret debat. Fire personer stillede op til valget, og Bo Halberg og Per Abild blev valgt til bestyrelsen.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt