Afd. 15: Afdelings­møde i Hasselengen 3. september

Afdeling 15: Hasselengen

Andet møde i den fraskilte afdeling

35 beboere var mødt op, da Hasselengen afholdt sit andet afdelingsmøde efter skilsmissen fra Hasselhøj i marts måned. Det var derfor afdelingens første budget, der skulle behandles.

Kort beretning

Vagn Eriksen fra afdeling 3 blev valgt til dirigent og gav ordet til afdelingsformand Poul Erik Nielsen, der afgav bestyrelsens beretning.
Beretningen var kort, dels fordi beretningsperioden omfattede sommerferieperioden, dels fordi Poul Erik havde valgt ikke at beskrive de vanskeligheder, der havde været med samarbejdet om fælleshuset. Det var sket for ikke at blæse ild i den ulmende konflikt, der er mellem de to afdelinger. Interesserede læsere henvises til Skræppebladets apriludgave.
Efter en kort debat blev beretningen godkendt af ca. 70 % af deltagerne.

Afdelingens første budget – Huslejestigning på 4,43 %

Ordensreglement

Efter en gennemgang af budgettet koncentrerede debatten sig om årsagerne til stigningerne, herunder foreningens ønske om, at den indre standard af lejlighederne ved nyudlejning skulle være bedre.
Efter godkendelse af budgettet startede behandlingen af bestyrelsens forslag til ændring af ordensreglementet.
Her koncentrerede debatten sig om, hvordan de såkaldte muskelhunde skulle beskrives. Forslaget blev vedtaget, men et medlem af afdelingen fik til opgave at beskrive begrebet mere præcist.

Udlejningspriser for fælleshuset

Fælleshuset i afdelingen drives sammen med Hasseltoften (afd. 7). Der er glædeligvis mange aktiviteter i huset, men det betyder også, at omkostninger til driften af nogle medlemmer blev opfattet som for store. Udlejningspris­erne for fælleshuset skal aftales med Hasseltoften, men det havde ikke været muligt at komme med et fælles forslag til, at aktiviteterne skulle være med til at dække underskuddet. Derfor havde de to bestyrelser alene foreslået at hæve udlejningsprisen til ”private” udlejninger. Efter en læng­ere debat blev forslaget forkastet.

Valg til afdelingsbestyrelsen

Der var to bestyrelsesmedlemmer på valg samt en suppleant. Ingen af de afgående medlemmer ønskede genvalg. Et enkelt medlem udtrykte klart sin frustration over arbejdet i bestyrelsen og angav husudvalget som årsagen til, at han trak sig. Her måtte dirigenten træde klart i karakter for at undgå, at medlemmets beskrivelse af sine oplevelser blev efterfulgt af en ophidset personorienteret debat. Fire personer stillede op til valget, og Bo Halberg og Per Abild blev valgt til bestyrelsen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data