Afd. 22: Afdelingsmøde i Sonnesgården

Afdeling 22: Sonnesgården

Velbesøgt og indholdsrigt

af Hans Esmann Eriksen

Omkring 60% af lejlighederne var repræsenteret, da Sonnesgården afholdt sit budgetafdelingsmøde med valg af nye bestyrelsesmedlemmer 10. september.
Efter en kort velkomst af afdelingens afgående formand, Uffe Adelørn, blev Bo Sigismund traditionen tro valgt til dirigent.

Formandens beretning levende og fyldig
Uffe startede sin beretning med at fortælle, at han havde valgt at forlade bestyrelsesarbejdet. Ikke fordi han var træt af beboerdemokratiet, men fordi han ville dyrke andre interesser. Uffe pointerede, at beboerdemokratiet i afdelingen og de frivillige aktiviteter var velfungerende, og at det kun blev bedre ved, at endnu flere fik erfaringer med bestyrelsens arbejde.
I årets løb havde fællesskabet gjort det muligt at foretage flere forbedringer i afdelingen ved en fælles indsats. Maling af fælleshus, maling af gelændere og en hel ny indretning af tagterrassen med stole, borde og plantekasser.
Afdelingen havde også haft problemer med bygningen. Problemet med kloakafløb afventer behandling hos Byggeskadefonden Der er konstateret problemer med afløb fra køkkenvaske i lejlighederne, adgangsporten skal udskiftes, og der er kommet et krav om en nødudgang til kælderarealerne. Alle disse opgaver vil kræve bygge- og reparationsrod samt en hel del penge. Det ser dog ikke ud til, at det vil gå ud over huslejen – dels på grund af Byggeskadefonden, entreprenøransvaret og de besparelser, der var opnået ved egenarbejder.

Udvalgenes beretning – omfattende og morsomme
Det frivillige arbejde i afdelingen styres af en række frivillige udvalg. Der kom beretning fra Aktivitetsudvalget, Husudvalget og Det Grønne Udvalg. Mange af resultaterne er tidligere blevet beskrevet her i Skræppebladet, men det skal lige nævnes, at 20 beboere i fællesskab er taget på kursus på Tisvilde Højskole, og at Bent Lund fortalte underfundigt om Det Grønne Udvalgs arbejde med at få græsset til at gro og blomsterne til at udfolde sig.

Afdelingens budget – huslejestigning på 2,91%
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgården har udnævnt en kasserer, der løbende via Intranettet følger med i, hvorledes økonomien i afdelingen udvikler sig. Birthe Rasmussen gennemgik budgettet, der viste en mindre forhøjelse i år. Samtidigt blev det nævnt, at i de 6 år, afdelingen har eksisteret, er huslejen steget 1-2% i alt.
Birte kunne ikke undlade et lille suk over, at det stadigt ikke er enkelt at afstemme regnskabet for huslejeindbetalingerne til gæsteværelserne. Administrationen havde derfor foreslået, at man frem for at rette og forbedre foreningens administrative procedurer ville anbefale, at afdelingen selv overtog opkrævningen af penge for værelser. Forsamlingen gav tilsagn om, at bestyrelsen kunne arbejde videre med dette.

Bestyrelsesvalg – to nye valgt
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I alt 6 personer stillede op, heraf 2 fra den siddende bestyrelse. Som nyvalgt indtrådte Ib Frandsen i bestyrelsen og Jan Svane som suppleant.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt