Afd. 8: Afdelings­møde i afdeling 8, Drejer­gården

Afdeling 8: Drejergården

Gode spørgsmål til beretningerne – Forslag om afvisning af budget

Torsdag den 3. september var 15 beboere mødt op til afdelingsmødet i Drejergården, hvor Formanden Jesper Pedersen desværre ikke kunne deltage i mødet. I stedet var næstformand Keld Albrechtsen mødt op, og han blev valgt som aftenens dirigent.

Afdelingens forhold

Under gennemgangen af afdeling­ens forhold og herunder udførte og planlagte vedligeholdelsesarbejder blev der stillet en række detaljerede spørgsmål, som afspejlede, at afdel­ing­en ikke har en egentlig afdelingsbestyrelse, der løbende kunde følge op på de spørgsmål, de enkelte beboere har. Et enkelt spørgsmål var af mere generel karakter.
En beboer spurgte til grunden for forskelle i husleje på lejemål på samme størrelse, hvilket administrationen vil se nærmere på. Umiddelbart kunne ingen forstå forskellen, da vi ikke differentierer huslejen efter andet end netop antal m2.

Foreningens forhold

Beretningen om foreningens forhold blev fra næstformandens side fulgt op med en advarsel om, at vi lever på lånt tid med hensyn til varmeafregningen i Drejergården. Vi har ikke den individuelle varmeafregning, som er en forudsætning for, at vi i fremtiden kan skifte til vedvarende energi. Et skifte vi på et tidspunkt vil blive tvung­et ud i.

Regnskab og budget

Regnskabet for 2008 viste et overskud på knap 112.000,-. Der blev fra beboer side gjort opmærksom på, at administrationen i sin tid varslede en huslejestigning i 2008 på 256.000, hvilket dengang blev forhandlet ned til 76.000. Nu viser det sig så, at man i stedet kunne have fået en huslejenedsættelse på 35.000. Administrationen har altså regnet næsten 300.000 forkert i budgettet!

Budgettet for 2010 viste en huslejeforhøjelse på 176.000. Med afsæt i den historiske mangel på evne til at lave et retvisende budget, og påvisning af flere urealistiske gæt på fremtidigt forbrug, foreslog en beboer, at budgettet blev afvist. Flere tal blev påpeget som underlige, eksempelvis en stigning i vandforbrug fra 2008 til 2010 på over 27%, samt stigningen i udgifter til renholdelse på 28% i samme periode. Trods dette fastholdt administrationen at budgettet for 2010 var korrekt, og budgettet blev vedtaget.

Valg til afdelingsbestyrelse

Da der ikke var nogen, der ønskede at stille op til valg til afdelingsbestyrelse, fortsætter afdelingen uden en sådan. Dog blev Bent Ole Pedersen valgt til kontaktperson for afdelingen..

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data