Helhedsplan i støbeskeen

Alle kan deltage i debatten om de kommende planer

af  Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Arkitekter og andre eksperter arbejder nu på forslaget om en såkaldt dispositionsplan for Gellerup-Toveshøj-området. Planen bliver rammen, som kommer til at vise, hvilken bygade der skal laves, og hvilke boligblokke der kan blive berørt. Til at lede dette arbejde er der nedsat en politisk styregruppe, der holder møde d. 9. oktober. Denne gruppe består af borgmesteren, rådmændene, repræsentanter for de øvrige byrådspartier, tre medlemmer af boligforeningens bestyrelse samt en repræsentant for hver af de to afdelinger – Gellerup-Parken og Toveshøj. De har valgt deres formænd til at sidde i gruppen.

Planen sendes til offentlig  debat
Når planforslaget er udarbejdet, så bliver det sendt i høring. Der bliver altså en debat, hvor alle beboere og også alle borgere i byen kan deltage. Det er næppe muligt at gøre forslaget klart inden byrådsvalget – og det bliver altså partierne i det nyvalgte byråd, der kommer til vælge magistrat og udpege deres medlemmer af den politiske styregruppe. Vi må se i øjnene, at dette tager den tid, som demokrati nu engang kræver. Fordelen er, at der bliver tid til at få en god debat hele første halvdel af 2010.

Grundig orientering
I Brabrand Boligforening vil vi ikke rive ned bare for at rive ned. Vores boligblokke er gode. Men de nye gader og andre formål som erhverv, kontorer og butikker kan betyde, at lejligheder skal fraflyttes. Men inden dette sker, skal der først være offentlig debat om planforslaget. Når den debat er slut engang midt i 2010, så skal boligforeningen og partierne i Århus byråd indgå en ny aftale om den samlede Helhedsplan. Den skal godkendes i Gellerup-parken og på Toveshøj, i boligforeningens repræsentantskab og i Århus Byråd. Planen indeholder en tryghedsgaranti, der sikrer, at ingen mod deres vilje tvinges til at flytte fra området.

Med livrem og seler
I boligforeningen har vi valgt at gå med livrem og seler i denne sag. Det bliver en stor og omfattende plan, men den skal gennemføres på en sådan måde, at udgifterne til planen ikke væltes over på boligforeningens afdelinger. Planen må ikke medføre huslejestigninger i boligforeningens afdelinger (dog kan beboermøderne i Gellerup-parken og på Toveshøj selv vedtage egne udgifter, der kan have huslejekonsekvenser). Derfor skal pengene til planen findes på anden vis. Det forventes bl.a. at ske ved salg jord langs Ringvejen og tilførsel af kommunale midler. Og staten bør også bidrage til en løsning. Dette er en opgave af landsdækkende betydning – og derfor vil det være pinligt, hvis regeringen kryber i skjul.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt