Afd. 24: Et enkelt møde

Afdeling 24: Skovhøj

Seriøst afdelingsmøde

Det er ikke her at man holder dramatiske møder. Som beskrevet i sidste nummer lever afdelingen stille, men godt. Beboermødet afspejlede da også en seriøs, men ikke særlig talrig deltagelse.

Tilfredshed i beretningen

Annette Kjærgaard har været formand i 1 år, og beretningen gav indtryk både af tilfredshed og også af, at afdelingsbestyrelsen er på vagt. Fælleshuset er både stort og godt, men der er ikke lutter tilfredshed med brugerne. Der har været en del larm både af gæsterne og udsugningen, og rengøringen har også givet anledning til nogen utilfredshed. Et regnskab for huset har været savnet, og samarbejde med naboafdelingen under Århus Omegn er et uopfyldt ønske. Det ville også gøre det lettere at opfølge klager.

Som mange andre steder har der været parkeringskaos, men der kommer afmærkning – om det så hjælper på den ulovlige parkering.

Afdelingens nye varmemester, Flemming har været en gevinst og bestyrelsen var positive over for det meget forbedrede samarbejde og opretningen, efter at man har manglet folk i driftsområde Hasselager.

Økonomien i afdelingen

Huslejen vil stige med 4% i 2010. Afdelingens henlæggelser er stærkt voksende og bliver yderligere styrket af et overskud fra 2008 på kr. 203.000. En kedelig udgift er det meget affald. Renholdelsen er dyr, og der er kun beboerne til at betale. Nu vil containerne blive udskiftet med en molok. For dem der er uvidende om, hvad det er, kan oplyses, at det er en nedsænket beholder i lighed med dem, der er kommet i midtbyen, hvor de er en succes.

Dette punkt affødte nogen diskussion, men ingen uenighed, og såvel budget som regnskab blev godkendt.
Ordensreglerne fik tilføjet et vigtigt punkt, nemlig at motorkøretøjer og brændbare væsker ikke må stå i kælderrum.

afd24_bestyrelse2009

Kampvalg om én post

Der skulle vælges et enkelt bestyrelsesmedlem, men ikke desto mindre blev der kampvalg. Christian Balle blev valgt ind, og Jan Kjærgaard, der genopstillede, blev 1. suppleant. Skræppebladet fik ikke valgt noget redaktionsmedlem denne gang.

Selvom der var nogle indlæg under Eventuelt, kunne mødet afvikles på en god times tid, og dirigent Lars Bro havde haft en uproblematisk opgave. Så kunne deltagerne fortsætte samtalen mere uformelt. Og det gjorde de.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-09 November
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2009-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data