Afd. 24: Et enkelt møde

Afdeling 24:  Skovhøj

Seriøst afdelingsmøde

tekst og foto af Bo Sigismund

Det er ikke her at man holder dramatiske møder. Som beskrevet i sidste nummer lever afdelingen stille, men godt. Beboermødet afspejlede da også en seriøs, men ikke særlig talrig deltagelse.

Tilfredshed i beretningen
Annette Kjærgaard har været formand i 1 år, og beretningen gav indtryk både af tilfredshed og også af, at afdelingsbestyrelsen er på vagt. Fælleshuset er både stort og godt, men der er ikke lutter tilfredshed med brugerne. Der har været en del larm både af gæsterne og udsugningen, og rengøringen har også givet anledning til nogen utilfredshed. Et regnskab for huset har været savnet, og samarbejde med naboafdelingen under Århus Omegn er et uopfyldt ønske. Det ville også gøre det lettere at opfølge klager.

Som mange andre steder har der været parkeringskaos, men der kommer afmærkning – om det så hjælper på den ulovlige parkering.

Afdelingens nye varmemester, Flemming har været en gevinst og bestyrelsen var positive over for det meget forbedrede samarbejde og opretningen, efter at man har manglet folk i driftsområde Hasselager.

Økonomien i afdelingen
Huslejen vil stige med 4% i 2010. Afdelingens henlæggelser er stærkt voksende og bliver yderligere styrket af et overskud fra 2008 på kr. 203.000. En kedelig udgift er det meget affald. Renholdelsen er dyr, og der er kun beboerne til at betale. Nu vil containerne blive udskiftet med en molok. For dem der er uvidende om, hvad det er, kan oplyses, at det er en nedsænket beholder i lighed med dem, der er kommet i midtbyen, hvor de er en succes.

Dette punkt affødte nogen diskussion, men ingen uenighed, og såvel budget som regnskab blev godkendt.
Ordensreglerne fik tilføjet et vigtigt punkt, nemlig at motorkøretøjer og brændbare væsker ikke må stå i kælderrum.

afd24_bestyrelse2009

Kampvalg om én post
Der skulle vælges et enkelt bestyrelsesmedlem, men ikke desto mindre blev der kampvalg. Christian Balle blev valgt ind, og Jan Kjærgaard, der genopstillede, blev 1. suppleant. Skræppebladet fik ikke valgt noget redaktionsmedlem denne gang.

Selvom der var nogle indlæg under Eventuelt, kunne mødet afvikles på en god times tid, og dirigent Lars Bro havde haft en uproblematisk opgave. Så kunne deltagerne fortsætte samtalen mere uformelt. Og det gjorde de.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt