Afd. 4: Ja tak til to årlige beboermøder i Gellerupparken

Afdeling 4: Gellerupparken

Højlydt protest over afstemningsresultat

af Hans Esmann Eriksen – foto af Bo Sigismund

Mødelokalet i Skovgårdsparken var næsten fyldt, da beboere fra 71 lejligheder og en del gæster mødte op til afdelingsmøde i afdeling 4, Gellerupparken. Mødet lå sidst i september, fordi Ramadanen først skulle være overstået.
Igennem de sidste 4-5 år har deltagerantallet til afdelingsmødet været stigende. Der er dog langt til, at et afdelingsmøde i Gellerupparken kan fylde Globus 1.

Formandens beretning –  mere ro i området
Helle Hansen bød velkommen, og efter at Anders Glahn var valgt til dirigent, fortsatte hun med at gennemgå bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning var i skriftlig form sendt ud til samtlige beboere i området. Helle Hansen fremhævede, at roen i området og renholdelsen af opgange og grønne områder var forbedret væsentlig i det sidste år. Det var sket gennem indsats fra frivillige og Meyer-patruljerne. Der er dog stadig mulighed for forbedring.
Året havde også været præget af debatterne om Helhedsplanen, det ville Keld Albrechtsen fortælle mere om.

Helhedsplanen –  det går nok ikke så slemt
Keld Albrechtsen fortalte om, hvordan forhandlinger med kommunen havde medført et kompromis om fordelingen mellem almene og andre typer boliger i området. Keld vurderede dog, at udviklingen imod nedlægning af mange almene familieboliger ikke ville blive så alvorlig. Argumentet var, at tryghedsgarantien, der var en kerne i planen, ville sætte en prop i hullet.

Der stemmes afd 4

Debat af beretning –  måske, måske ikke en moske
Mange beboere havde spørgsmål og kommentarer til beretningen. Enkelte af indlæggene var hele valgtaler til det forestående bestyrelsesvalg.
Mange kredsede om, hvorfor helhedsplanen ikke indeholdt en Moske på et prominent sted i området. Keld Albrechtsen gav udtryk for, at boligforeningen ikke havde taget stilling til spørgsmålet. Keld gik ind for, at muslimer havde et ordentligt sted at dyrke deres tro, men det var ikke et boligforenings anliggende. Hvis de kredse, der ønskede en moske, kunne rejse de nødvendige penge, så Keld ikke et problem i at finde et sted nær kirken.

Regnskab/budget –  huslejestigning på 3,92 %
Rune Utoft fra administrationen gennemgik regnskab og budget. Budgettet viste, at udgifterne vil stige med 6 millioner kr. Indtægterne stiger med 2,7 millioner. Det giver en huslejestigning på 3,92%. Mere konkret: en familielejlighed på 129 m2 vil før boligtilskud stige fra 5.255 kr. pr måned til 5.461 kr. Efter en række spørgsmål om blandt andet vedligeholdesstandarden af lejlighederne, blev budgettet godkendt.

Indkomne forslag – 2 afdelingsmøder om året
Afdelingsbestyrelsen havde vurderet, at med de mange aktiviteter og planer, der blev arbejdet med i afdelingen, var der fremover behov for to afdelingsmøder om året. Dermed kunne flere blive involveret. Forslaget blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen –  beboerdemokratiet i arbejde
Der var i år i alt ni pladser på valg til bestyrelsen. Hvor det tidligere var svært at få beboere til at stille op, var der i år trængsel ved opstillingsbordet. I alt 17 beboere stillede op, heraf genopstillede de syv.
Stemmeoptællingen tog en del tid, så imens blev punkterne valg til FAS og Skræppebladet samt Eventuelt afviklet.
Rune Utoft offentliggjorde via en overhead resultatet af valget. Valget viste, at stemmer var jævnt fordelt. Det betød at kun ganske få stemmer afgjorde, om man blev medlem af bestyrelsen eller 3. suppleant.

En ridse i lakken –  protest over resultatet
En enkelt beboer blev meget ophidset over resultatet. I meget kraftige vendinger krævede han, at stemmesedlerne skulle genoptælles. Dermed stillede han spørgsmål ved stemmeudvalgets troværdighed. Dirigenten kunne ikke se nogen grund til at tvivle på optællings resultatet og bad klageren om at debattere spørgsmålet med den nye bestyrelse.

Efterskrift – protesten var baseret på en misforståelse
Efter mødet har beboeren talt med afdelingsbestyrelsen. Helle Hansen har oplyst, at beboeren ikke havde forstået princippet om, at hver lejlighed har to stemmer, også de lejligheder, hvor der kun er en beboer. Det betød, at beboeren forventede et andet stemmetal, end det der blev offentliggjort.

En del af den nye afdelingsbetyrelse for Gellerupparken

En del af den nye afdelingsbetyrelse for Gellerupparken

Følgende kandidater opstillede og blev valgt: til afdelingsbe­styrelsen:
Helle Hansen
Marianne Rossen
Tanja Bergstrøm
Khaled Mansour
Youssef Loubani
Youssef Kayed
Michael Horn
Saleh Yacoub
Abdullahi Hedafoow

Valgt sidste år:
Hassan Abde
Ali Khalil
Naif Moustafa
Walid Mahmoud
Rabih Azad-Ahmad
Fadi Kayed

Suppleanter:
Camilla Løvhøj – Valgt som 1. suppleant
Issam Kaddoura – Valgt som 2. suppleant
Nethe Pedersen – Valgt som 3. suppleant
Salah Mourad – Valgt som 4. suppleant
Ahmed Tabbara – Valgt som 5. suppleant
Muzeffer Hageb – Valgt som 6. suppleant
Mohammed Chakrour – Valgt som 7. suppleant
Michael Hertel – Valgt som 8. suppleant

Valg af 2 repræsentanter til Skræppebladet + suppleant
Følgende blev valgt:
Elsebeth Frederiksen, valgt
Nethe Pedersen, valgt
Marianne Rossen, 1. suppleant

Valg af 1 repræsentant + suppleant til FAS
Følgende blev valgt:
Youssef Loubani
Youssef Kayed
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt