Din stemme er vigtig…

Vi nærmer os kommunevalget

…og hermed muligheden for at påvirke sammensætningen af det byråd, der de næste 4 år skal træffe mange vigtige beslutninger for os, der bor alment.
Derfor er det ikke lige meget, hvor vi sætter vort kryds, hvis vi de næste 4 år vil have byrådet til aktivt at arbejde for de påtrængende opgaver i det almene byggeri, som enten ligger eller er på vej til byrådets bord.

Udbuddet af almene boliger er vigtigt for byens udvikling, og det omfatter både familie-, ungdoms- og ældreboliger.
Her drejer det sig om tilstrækkelige store kvoter og med en beliggenhed, som er tiltrækkende.
Det drejer sig også om viljen til at arbejde for de mange projekter med renovering og modernisering af ældre almene boligafdelinger, der er undervejs og som skal højne standarden i den bestående almene boligmasse.

Inden for de seneste år har vi oplevet en koncentration af sociale problemer og en skævvridning af beboersammensætningen i flere af de almene boligområder.
Hermed risikerer områderne at komme ind i en varig negativ spiral og på sigt udvikle sig til et isoleret parallelsamfund, hvis der ikke iværksættes en ekstra indsats nu.
Derfor er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af helhedsplaner foreløbigt inden for 2 boligområder Gjellerupparken og Viby Syd.

Disse planer skal endeligt godkendes i det nye byråd.

Her er det vigtigt, at beboernes stemme bliver hørt, så der ikke opstår utryghed om, hvor mange lejligheder områderne skal reduceres med, og at ingen bliver tvunget væk fra områderne mod deres vilje.
Til velfungerende boligområder hører også nærhed til institutioner, en velfungerende skole, veje- og stiforbindelser til offentlige trafikmidler, indkøbsmuligheder og offentlig service.

Ud over de nævnte specifikke almene interesseområder er vi som almene beboere selvfølgelig også interesseret i andre emner såsom den kommunale økonomi, lokalplaner, miljø m.m.

Tænk over de nævnte emner, og har du ikke allerede afgjort, hvor du skal sætte dit kryds, så kan holdningen til emnerne forhåbentlig hjælpe med til at placere krydset.

Med venlig hilsen
Ole Maltesen
Udsigten 5
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt