Kære Gert Bjerregaard
(om debat-niveau mv.)

Af dit svar til os i sidste nummer af Skræppebladet

..kan vi forstå, at du mener, at vi trækker debatten ned på et overordentligt lavt niveau, hvilket du ikke vil bidrage til, og at vi tager dig til indtægt for synspunkter, som er udtrykt af en for dig ukendt læserbrevsskribent.

Derfor vil vi gerne præcisere:
Vi tager dig ikke til indtægt. Vi spørger heller ikke, om du går ind forslaget om, at såkaldte ”fremmede” ikke skal have adgang til at bosætte sig i Gellerupparken.

Men på baggrund af dit svar til denne skribent, hvori du erklærer dig ”ganske enig” i at beboersammensætningen skal ændres, spørger vi opklarende til, om du og Venstre mener, at sociale problemer, som dem vi har i Gellerup, har en sammenhæng med race, etnicitet og/eller religion?

Og mht. en moské i området, så fremgår det af beslutningsreferatet fra Århus Byråds møde den 5. november, hvor der bl.a. diskuteres placering af moské, at Venstres byrådsgruppe fremsætter en mindretalsudtalelse, hvori I fremfører, at ”der er mål med spredning og ændring af beboersammensætningen, som er besluttet af Århus Byråd”.

Af en mindretalserklæring af 15. september 2008 fremgår det endvidere, at netop helhedsplanen skal modvirke en eksisterende tendens til et såkaldt parallelsamfund:
”En placering som foreslået vil forstærke tendensen til parallelsamfund og dermed give en forstærket ghettoeffekt. En effekt, som netop søges modvirket gennem den omfattende helhedsplan for Gellerup, hvortil anvendes betydelige ressourcer”.

Af dit svar til os, kan vi dog ikke læse, at du mener, at dette såkaldte parallelsamfund allerede eksisterer, men at en moské vil kunne bidrage til, at det dannes.

Men måske kan du uddybe? Hvilket mål er der med spredning, og hvordan hænger dette sammen med en moské og et kulturcenter?

Vi synes endvidere, at det kunne være rart, hvis du ville uddybe, hvad du forstår ved begreberne ”parallelsamfund” og ”ghettoeffekt”.
Vi er enige med dig i, at debatten om Gellerups fremtid er fantastisk vigtig, og at klargøre betydningen af de ord, der fremstår som centrale og anvendes ofte, mener vi, er med til at kvalificere den.

Med venlig hilsen

Pia Bjerre Christensen
Bentesvej 69
Gellerupparken

Camilla Maria Løvhøj
Lottesvej 10
Gellerupparken

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Helhedsplan og moské (2) | Med inspiration fra Gellerup:
[...] Indlægget kan læses på Skræppebladet her. Posted in Asyl- og integrationspolitik, Etniske minoriteter, Gellerup, Helhedsplan Gellerup, Mangfoldighed, Muslimer, Racisme og islamofobi | Tags: Gellerup, Helhedsplan, Helhedsplan Gellerup, Helhedsplanen, Islamofobi, Moské, Racisme [...]
Link: http://www.gellerup-inspiration.dk/helhedsplan-moske/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-09 November
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data