Høring om helhedsplanen

Flere forslag på bordet

af Keld Albrechtsen, næstformand i Brabrand Boligforening

Arkitekter og andre eksperter har nu udarbejdet en række forslag til helhedsplan for Gellerupparken-Toveshøj-området. Planen bliver rammen, som viser, hvor bygaden og de øvrige veje skal gå, og hvilke boligblokke der kan blive berørt.

Boligforeningen og de to afdelingsbestyrelser udsendte 9. oktober et forslag, som er omdelt til beboerne i Gellerupparken og Toveshøj – og som kan læses på boligforeningens hjemmeside. Samme dag holdt vi møde på rådhuset med byrådets partier. Vi mødtes i den politiske styregruppe.

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Det viste sig, at der ikke umiddelbart var enighed om det forslag, vi har udarbejdet. Partierne ville gerne overveje alternativer, og efter mødet har Venstre med ud med et andet forslag. Det kan derfor ende med, at der sendes mindst to forslag ud til offentlig høring. Det afgøres på et nyt møde d. 30. november.

Under alle omstændigheder træffes der ikke beslutninger om planen, før den offentlige høring er gennemført, og alle beboere har haft mulighed for at få svar på deres spørgsmål.

Grundig orientering

I Brabrand Boligforening vil vi ikke rive ned bare for at rive ned. Vores boligblokke er gode. Men de nye gader og andre formål som erhverv, kontorer og butikker kan betyde, at lejligheder skal fraflyttes.

I det forslag, vi har udsendt, er der peget på de blokke, der berøres. Men inden dette sker, skal der først være offentlig debat om planforslaget. Selve den offentlige høring forventes nu at foregå fra december til slutningen af marts. Der skal gennemføres en særlig grundig orientering til de beboere, der kan blive direkte berørt af forslaget.

Når den debat er slut, skal boligforeningen og partierne i Århus byråd indgå en ny aftale om den samlede Helhedsplan. Den skal godkendes i Gellerup-parken og på Toveshøj, i boligforeningens repræsentantskab og i Århus Byråd.

Planen indeholder en tryghedsgaranti, der sikrer, at ingen mod deres vilje tvinges til at flytte fra området. Og den indeholder en huslejegaranti, der skal sikre, at udgifterne til planen ikke væltes over beboernes husleje.

helhedsplan-pjece-sept-2009-forside

Stridens kerne
De to forslag, der nu ligger på bordet – nemlig Venstres og Brabrand Boligforeningens – er forskellige på et par afgørende punkter.

Venstre vil gerne rive to blokke ned, som vi ikke kan se nogen rimelig grund til at fjerne (de ligger i den nordlige del af Gellerup-parken). Det er ikke nødvendigt at nedrive disse blokke for at skabe plads for bygaden. Og vi vi hellere bruge pengene til bl.a. at skabe ny ungdomsboliger i kvarteret omkring kollegiet og bygge bl.a. ny ældreboliger og sundhedscenter på Toveshøj.

Vi har i boligforeningen og afdelingsbestyrelserne sagt, at vi ikke vil rive ned bare for at rive ned. Det andet problem er Venstres forslag om udpegning af to store blokke på Gudrunsvej til udstykning i ejerlejligheder. Vi synes ikke, det er velbegrundet.

Vi har peget på, at hvis det bliver muligt at gennemføre et forsøg med salg af lejligheder – og det kræver bl.a. repræsentantskabets godkendelse – så kan det ske i en anden de store blokke på Gudrunsvej, hvor vi foreslår, at der laves en stor port gennem blokken med en stillevej fra bygaden til Globus og videre til Århus C. Hvis læseren ønsker at se dette på en tegning, så gå ind på hjemmesiden og se det udsendte forslag.

Mange fælles punkter
Denne uenighed skal ikke overskygge det faktum, at der ellers på mødet d. 9. oktober var enighed om lang række af planens mange elementer: Den grønne kile fra Hasle Bakker til Brabrand Sø, letbanens linieføring fra Viborgvej via Edwin Rahrsvej og den ny bygade og videre til Silkeborg.

Der er tilsyneladende også stor tilslutning til at bygge en stor plade over Gudrunsvej, så City Vest trækkes ind på torvet ved biblioteket, hvorfra den ny bygade jo skal starte. Og selve bygadens linieføring er der enighed om.

Endelig er der enighed om, at Gunrunsvej skal have nogle knæk, jordvolden skal væk, og der skal bygges i området: boliger, kontorer og meget gerne en kompetencegivende uddannelsesinstitution.

Nogle partier har rejst det spørgsmål, om der ikke skal være en skole i dette område i fremtiden. Det er afdelingsbestyrelsen i Gellerup-parken tilhænger af – ligesom afdelingsbestyrelsen har gjort det klart, at en byrådsbeslutning om placeringsmuligheder for en moske også er en meget vigtig ting. Afdelingsbestyrelsen vil selv fremkomme med et forslag. Et flertal i byrådet er indstillet på at udpege placeringsmuligheder. Foreningsbestyrelsen har ikke taget stilling til dette spørgsmål.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt