Afd. 1: Møde om fugtproblemer og skimmelsvamp

Afdeling 1: Hans Broges Parken

Hvad er der gjort og bliver gjort, og hvad kan vi selv gøre

af Inger Bloch

Onsdag d. 29. oktober blev der afholdt et orienterende møde for beboerne om fugt og skimmelsvamp i afdelingen.
På mødet orienterede repræsentanter fra Dansk Bygningsanalyse og Tri-Consult. Desuden var Torben Overgaard og 3 repræsentanter fra foreningsbestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen til stede. Ca. 40 beboere var mødt op. For at holde styr på det hele blev Kjeld Albrechtsen valgt til mødeleder.

Hvad er skimmelsvamp?
Biolog Rune Høgh fra Dansk bygningsanalyse gav indledningsvis en orientering om skimmelsvampens morfologi (læren om levende organismers form og opbygning).
Vi fik at vide, at skimmelsvampesporer findes overalt – i luften og i støvet. Sporerne må man acceptere, men der må helst ikke komme VÆKST.

Skimmelsvampesporer + fugt/vand = vækst

Konstruktionsfejl i boligerne med manglende isolering og kuldebroer giver gode betingelser for svampevækst – den man kalder ATYPISK i modsætning til de NATURLIGE forekomster.

Ved undersøgelser kigger man også på omfanget af skimmelsvamp og har følgende opdeling:

  • BAGATELAGTIG forekomst: F.eks. mellem fuger i badeværelsets fliser eller i fugning ved vinduer.
  • MODERAT forekomst: Af størrelse som et A4 ark –  og
  • OMFATTENDE forekomst: Så slemt, at nogle af beboerne må fraflytte boligen, mens skaderne udbedres.

Der blev nu beskrevet nogle ”gode vaner” med hensyn til, hvad beboere selv kan gøre for at undgå udvikling af vækst:

  • Opvarm alle rum i boligen
  • Luft ud 2-3 gange dagligt
  • Sørg for ventilation i bad
  • Gør godt rent (sporerne hænger i støv)
  • Benyt emhætte, hvis den findes
  • Undgå at tørre tøj inde i boligen

Udsigten nr. 4
Kim Skjelmose fra Tri-Consult orienterede nu om problemerne i Udsigten 4, som er det hårdest angrebne hus: Der er bl.a. fundet atypiske forekomster af skimmelsvamp, og der er konstruktionsbetingede kuldebroer og ekstrem svampevækst på bagvæggen i stuen.
Beboerne er fraflyttet, mens skaderne udbedres grundigt!
Arbejdet forventes færdigt ca. 1. december.
Kim Skjelmose gav herefter en omfattende redegørelse for de arbejder, der bliver udført for at reparere og fremtidssikre huset.
Erfaringerne fra nr. 4 vil blive brugt ved udbedring af skader i øvrige huse!

Blokkene
Blokkene er endnu ikke undersøgt , men vi ved, at der er kuldebroer i karnapperne, og at der flere steder dannes skimmelsvamp i de fugtige hjørner.

Spørgsmål og udtalelser fra forsamlingen
På mødet var der flere beboere, der stillede spørgsmål, og nogle gav udtryk for, at de følte sig utrygge på grund af lugtgener, fugt og skimmelsvamp i deres hus. Nogle syntes også, at der var blevet handlet for langsomt, når de havde givet meddelelse om fugtproblemer i deres bolig..
En beboer udtalte, at ”det måtte være en selvfølge, at de huse, der havde problemer med fugt og skimmel, fik skaderne udbedret omgående – ellers kunne man jo slet ikke bo i dem!”

Hvad sker der nu?
Keld Albrechtsen udtalte, at der forestår et arbejde, hvor foreningsbestyrelsen, inspektør og afdelingsbestyrelsen må beslutte, hvor meget der skal gøres. – Det bedste ville være både at få udbedret de konstaterede skader og få fremtidssikret boligerne.
Keld Albrechtsen opfordrede også til at få blokkene med i projektet, da vi ellers risikerer, at vi skal gennem hele proceduren en gang til.

Der må søges penge til renoveringen i Landsbyggefonden, da udgifterne vil blive så store, at det er urealistisk at forvente, at de kan dækkes alene ved huslejestigninger.
Der skal udarbejdes et PROJEKT, og der skal indhentes HÅNDVÆRKERTILBUD både i Danmark og i EU.

Man må desværre være forberedt på, at proceduren med undersøgelser, udarbejdelse af projekt, indhentning af tilbud og udarbejdelse af ansøgning til Landsbyggefonden  kan komme til at strække sig over l/2 – eller mere sandsynligt 1 helt år!

Energimåling
Inden afdelingsbestyrelsens formand rundede mødet af, orienterede han om den lovpligtige energimærkning, der er foretaget i vore boliger.

Resultatet viser, at på en skala fra A – G, hvor A er det mindste forbrug af energi og G det største, har det vist sig, at husene på Udsigten har fået betegnelsen E, og blokkene har fået betegnelsen G. Blokkene har altså et endnu større varmetab end husene på Udsigten!
Herefter sluttede mødet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt