Psykisk syge og traumatiserede fædre

Tema-debat: “Er din nabo psykisk syg”

I ”Skræppebladet”, november 2008, kan man i lederen (af Ulrik Ricco Hansen) læse flg.:

”Beboer Rabih Azad-Ahmad, der er medlem af byrådet og arbejder i Århus Retshjælp har dog en bemærkelsesværdig pointe:

Det nytter ikke at give forældrene pålæg om bøde for børnenes unoder og krav om at håndhæve udgangsforbud, hvis far er så psykisk syg og traumatiseret, at han f.eks. stirrer ind i væggen et helt år. Flere undersøgelser tyder på en stor overrepræsentation af psykiske tilfælde hos områdets beboere med flygtninge/indvandrer-baggrund.”

Nogle af de spørgsmål, der melder sig, er:
Hvor mange psykisk syge og traumatiserede fædre er der i Brabrand Boligforening?
Hvor mange af dem får i dag en tilstrækkelig behandling?
Hvor mange af dem får i dag en utilstrækkelig behandling?
Hvordan kan og vil man sikre, at sidstnævnte gruppe får den nødvendige og tilstrækkelige behandling? Hvornår?
Har man overvejet familiebehandling, hvor det måtte være nødvendigt? Hvornår?
Hvordan organisere indsatsen? Samarbejde mellem Brabrand Boligforening, Psykiatrisk Hospital, Lokalpsykiatrien, Århus kommunes socialafdeling, beboerhuse, diverse klubber (f.eks. ”Fristedet”, Katrinebjergvej 81) og organisationer?
Etablering af sociale tilbud, der henvender sig til psykisk syge og traumatiserede fædre? Hvornår?
Hvem kan give os disse oplysninger? Hvornår?
Hvem vil tale med politikerne om disse problemer? Hvornår?
Evt. møde med politikerne i Laden?

Husk, at vi her taler om mennesker, der lider, hvorfor en hurtig indsats er vigtig

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data