Førstehjælpskursus i Tousgaardsladen

To kurser for alle

af Anja Raitehel – illustration af Jesper Ankjær

Hvert kursus koster ca. 400 kr. pr. person – men vha. støtte fra fonde bliver der kun tale om en symbolsk betaling på 50 kr. inklusiv en kop the/kaffe pr. person. Lige nu har vi brug for at vide, hvor mange der ville være interesserede i at deltage i kurserne, så vi kan ansøge om tilskud.

Hvis du er interesseret så mail til: info@tousgaardsladen.dk, ring på 86259158 eller kig forbi på Edwin Rahrsvej 6 b.

Førstehjælpskursus:

Hjerte-Lunge-Redning:
3 timer Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
– anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
– yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
– alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
have forståelse af
:- overlevelseskæden
– de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold
Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

Foerstehjaelp, farve

Førstehjælp ved sygdomme:
3 timer Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
– handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
– yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
– forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge
– identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme
– foretage en alarmering via 1-1-2
samt kunne nævne:
– virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock.

Indhold
Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet
Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering 
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt