Førstehjælpskursus i Tousgaardsladen

To kurser for alle

Hvert kursus koster ca. 400 kr. pr. person – men vha. støtte fra fonde bliver der kun tale om en symbolsk betaling på 50 kr. inklusiv en kop the/kaffe pr. person. Lige nu har vi brug for at vide, hvor mange der ville være interesserede i at deltage i kurserne, så vi kan ansøge om tilskud.

Hvis du er interesseret så mail til: info[AT]tousgaardsladen[DOT]dk, ring på 86259158 eller kig forbi på Edwin Rahrsvej 6 b.

Førstehjælpskursus:

Hjerte-Lunge-Redning: 3 timer Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
– anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter
– yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning
– alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede
have forståelse af
:- overlevelseskæden
– de enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Overlevelseskæden
Hjerte-Lunge-Redning
Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
Kontrol af bevidsthed
Råb på hjælp
Frie luftveje
Kontrol af åndedræt
Alarmering
Hjertemassage
Kunstigt åndedræt
Aflåst sideleje

Foerstehjaelp, farve

Førstehjælp ved sygdomme: 3 timer Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:
- handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
- forebygge shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge
- identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme
- foretage en alarmering via 1-1-2
samt kunne nævne:
- virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og shock.

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
Smerter i brystet
Smerter i bughulen
Vejrtrækningsbesvær
Ændret bevidsthedstilstand
Kramper
Sygdomme
Sukkersyge
Infektioner
Lejringer
Shock
Psykisk førstehjælp
Alarmering

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 41
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data