Økonomisk diskrimination

Det er utvivlsomt svært at være nydansker – ikke mindst når det gælder økonomien.
Politikerne har indført diverse særordninger gældende for nydanskere:

 • Starthjælp
 • ”Madkasseordning”
 • Kontanthjælpsloft
 • 450 timers-reglen
 • m.m.

En klar forringelse i forhold til de beløb, der udbetales til gammeldanskernes dagpenge og kontanthjælp.

I pressen har man gentagne gange kunnet læse, hvordan denne diskrimination også rammer børnene:

 • Ingen sommerferie
 • Ingen udflugter
 • Ingen børnefødselsdage
 • Ingen fester
 • Indskrænkning af mulighederne for at dyrke diverse fritidsinteresser
 • m.m.

Der kan vist ikke herske ret megen tvivl om, at disse indskrænkninger reducerer mulighederne for et godt socialt samvær med kammeraterne. Det gode sociale samvær, der er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og den højt besungne integration.

Nordgårdsskolebørnene, som nu er flyttet til andre skoler, hvor flertallet er gammeldanskerbørn, rammes dobbelt: Før flytningen var de dog økonomisk ligestillet med naboeleven – nu oplever de, hvor meget bedre stillet eleverne fra gammeldanskerhjemmene er.

Hvis det var mig, der oplevede ovennævnte forskelsbehandling, ville jeg føle mig mindreværdig og blive ked af det, frustreret og vred – og hvem ved: kriminel?

For at føje spot til skade: I ”Skræppebladet” nr. 9, november 2009, side 18, kan man under overskriften ”Klubberne i Gellerup” læse:

”En prisstigning i 2007, hvor kontingentet til fritidsklubberne steg fra kr. 163,- pr. måned til 630,- kr. pr. måned gør, at mange forældre fravælger tilbuddet, måske også fordi, der er en del forældre i området, der er uden egentlig arbejdsindkomst.”

Altså: Næsten en 4-dobling af kontingentet!
Hvem har accepteret denne 4-dobling?
Hvornår er der mulighed for at ændre dette urimeligt høje kontingent?

Hvem kan og vil gøre noget ved ovennævnte problemer?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Benny
kæft den her artikel sutter!

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-01 Februar side 20
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2010-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data