Økonomisk diskrimination

Det er utvivlsomt svært at være nydansker – ikke mindst når det gælder økonomien.
Politikerne har indført diverse særordninger gældende for nydanskere:

 • Starthjælp
 • ”Madkasseordning”
 • Kontanthjælpsloft
 • 450 timers-reglen
 • m.m.

En klar forringelse i forhold til de beløb, der udbetales til gammeldanskernes dagpenge og kontanthjælp.

I pressen har man gentagne gange kunnet læse, hvordan denne diskrimination også rammer børnene:

 • Ingen sommerferie
 • Ingen udflugter
 • Ingen børnefødselsdage
 • Ingen fester
 • Indskrænkning af mulighederne for at dyrke diverse fritidsinteresser
 • m.m.

Der kan vist ikke herske ret megen tvivl om, at disse indskrænkninger reducerer mulighederne for et godt socialt samvær med kammeraterne. Det gode sociale samvær, der er en væsentlig forudsætning for børnenes trivsel og den højt besungne integration.

Nordgårdsskolebørnene, som nu er flyttet til andre skoler, hvor flertallet er gammeldanskerbørn, rammes dobbelt: Før flytningen var de dog økonomisk ligestillet med naboeleven – nu oplever de, hvor meget bedre stillet eleverne fra gammeldanskerhjemmene er.

Hvis det var mig, der oplevede ovennævnte forskelsbehandling, ville jeg føle mig mindreværdig og blive ked af det, frustreret og vred – og hvem ved: kriminel?

For at føje spot til skade: I ”Skræppebladet” nr. 9, november 2009, side 18, kan man under overskriften ”Klubberne i Gellerup” læse:

”En prisstigning i 2007, hvor kontingentet til fritidsklubberne steg fra kr. 163,- pr. måned til 630,- kr. pr. måned gør, at mange forældre fravælger tilbuddet, måske også fordi, der er en del forældre i området, der er uden egentlig arbejdsindkomst.”

Altså: Næsten en 4-dobling af kontingentet!
Hvem har accepteret denne 4-dobling?
Hvornår er der mulighed for at ændre dette urimeligt høje kontingent?

Hvem kan og vil gøre noget ved ovennævnte problemer?

Venlig hilsen
Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand
Del eller print denne side:  


En kommentar til
“Økonomisk diskrimination”

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt