Åbent brev til Brabrand Boligforening – 2!
(om forbrugsafgifter)

Vedr. indsigelse mod opgørelse over forbrugsafgifter

Med henvisning til Lov om almene boliger, §56, stk. 3, har jeg den 2. oktober 2009 gjort indsigelse mod afregningerne for året 2008/2009 hvad angår varmt og koldt vand, dateret 17. september 2009.
Jeg mangler stadig svar på de stillede spørgsmål, og jeg undrer mig over håndteringen af min indsigelse, som endnu ikke er besvaret.
I ”Skræppebladet” anfører boligforeningen et svar, der ikke er tilfredsstillende og ej heller i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Nedenstående kan undre:
Uddrag af referat fra foreningsbestyrelsesmøde
Jesper Pedersen omtalte mail fra beboer i Sonnesgården. Torben Overgaard oplyste, at Mogens Clingmann har haft en snak med afdelingsbestyrelsen, som har bedt om en skriftlig forklaring, hvorefter de ville tale med beboerne. Oplyste, at det er Mogens Clingmanns opfattelse, at de selv ville håndtere det. Går derfor ud fra, at Mogens Clingmann finder ud af, om der skal reageres på henvendelsen fra beboeren (citat slut).

Jeg finder det besynderligt, at en henvendelse fra en beboer (mig) til boligforeningen (administrator) ikke straks besvares, men skal diskuteres på et foreningsbestyrelsesmøde, hvor det bestemmes, at det er op til en ansat (regnskabschefen), om der i det hele taget skal gives beboeren et svar.
Jeg finder foreningsbestyrelsens holdning arrogant!

Der er flere ting, der undrer mig:
I brev af 6.11.2009 skriver boligforeningen til en beboer i ”Sonnesgården”, at der blandt beboerne skal opkræves kr.18.079,64 i efterbetaling.
Dette falder helt i tråd med referat af afdelingsbestyrelsesmøde i januar 2010, idet der skrives (citat):

Det har vist sig, at Brabrand Boligforening ikke har opkrævet hele den fælles vandregning tilbage til 2004. Grunden er, at Brabrand Boligforening ikke har checket det årlige totale forbrug med det årlige aflæste forbrug, der med er der opstået en diffence på kr. 66.889,95. Beløbet er som nævnt accumuleret siden 2004.
Sagen har været drøftet mellem afdelingsbestyrelsen og Brabrand Boligforening flere gange, fordi vi selvfølgelig har haft meget svært ved at forstå, at en sådan fejl kunne opstå og blive gentaget år efter år.
Den måde, som differencen bliver betalt på er indtil videre følgende:
Kr. 18.079,64 – som vedrører året 2007/2008 er opkrævet som ekstra afregning på vores individuelle vandafregning, som vi hver især fik i efteråret 2009.
Kr. 10.000 bliver taget på Fælleshuset i 2009
Kr. 16.541,78 bliver taget på konto 107 i 2009 – kontoen vedrører bl.a. vand i fællesarealer.
Derefter er der en restance på ca. kr. 22.000 – som der endnu ikke er taget stilling til, hvordan den skal betales (citat slut).

I det tidligere nævnte brev fra boligforeningen til den pågældende beboer skriver boligforeningen intet om fordelingen af efterbetalingen, men boligforeningen har valgt at lade den enkelte lejligheds forbrug i 2008/2009 bruges som fordelingsnøgle for en efterbetaling, der vedrører 2007/2008, og det kan jo undre.
Det ville jo være mere relevant af fordele efterbetalingen for vand i ”Fælleshuset” ligeligt mellem de 95 lejligheder, hvilket ville give en efterbetaling på ca. kr. 190.
Eller man kan anvende kvm. boligareal, og i så fald bliver efterbetalingen pr. kvm. kr. 2,24. Det bliver for de mindste lejligheder ca. kr. 156 og for de største ca. kr. 246.
Boligforeningen anfører i nævnte brev til en beboer, at afdelingens samlede forbrug har været 5.437 enheder; mit forbrug har været 80,23 enheder, hvilket svarer til 1,47% af ejendommens forbrug.

Imidlertid er jeg af den samlede efterbetaling på kr. 18.079,64 opkrævet kr. 1.025,87, svarende til 5,67 % af efterbetalingen.

Såfremt min efterbetaling er rigtig, så har boligforeningen ikke opkrævet kr. 18.079,64 hos beboerne, men kr. 69.787.

Er det da helt umuligt at få en fornuftig forklaring fra ”administrationen”?

Gert Brügge
”Sonnesgården”, lejlighed 3 – 20

SVAR FRA BOLIGFORENINGEN

På grund af vinterferien har det desværre ikke været muligt at svare i dette nummer.

Brabrand Boligforening
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt