“Opinions-undersøgelse”

Illustration af Jesper Ankjær

Søndag den 31-01-2010 ca. kl. 15.00

Blev ringet op af en flink og venlig dame, som efter accenten at dømme var af anden etnisk oprindelse end dansk.

Hun spurgte, om hun måtte lægge beslag på min tid i ca. et kvarter, idet hun ville stille mig nogle spørgsmål. Ja, svarede jeg.

Hun oplyste, at hun arbejdede for Århus kommune, og at mine svar kun ville blive brugt af Århus kommune.
På dette tidspunkt begyndte jeg at blive mistænksom. Kunne det være rigtigt, at hun repræsenterede Århus kommune? På en søndag eftermiddag? Hvilken garanti havde jeg for, at hun virkelig repræsenterede Århus kommune? Ingen!

Opinionsundersoegelse, farve

Er det måske min professionelle, regnskabsmæssige ”sunde skepsis”, der her overreagerer? Som regnskabsmand bliver man opdraget til hele tiden at stille spørgsmålene: Kan det nu passe? Er det nu sandsynligt? En værdifuld opdragelse, når det er tal, det gælder. Lidt uhyggeligt, når det er mennesker og deres udsagn, det gælder.
På trods af min begyndende mistænksomhed besluttede jeg ”at gøre gode miner til slet spil”. Altså efter bedste evne besvare de stillede spørgsmål, i alt fald så længe jeg vurderede, at det kunne der vist ikke ske nogen skade ved.

Hun bad mig oplyse min e-mail-adresse. Den fik hun. Mit CPR-nr. ville hun derimod ikke have fået. Men det bad hun dog heller ikke om.
Hun stillede mig en hel del spørgsmål, der handlede om min tilfredshed m.h.t. at få indflydelse i vort demokrati – også i nærmiljøet. Og en hel del, der handlede om integration. Og en hel del, der handlede om min bosituation.

Altsammen tilsyneladende uskyldigt. Men tilbage er alligevel en følelse af, at man har givet nogle oplysninger, som man måske ikke skulle have givet, og at det før eller siden vil hævne sig?

Vagn Krarup Holst
Janesvej 29, 3.
8220 Brabrand

SVAR FRA ÅRHUS KOMMUNE

Århus Kommune gennemfører i januar og februar 2010 en spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere. Undersøgelsen foretages i samarbejde med analyseinstituttet Catinét, som står for den praktiske gennemførelse af telefoninterviewene.

Alle personoplysninger behandles fortroligt, ligesom resultaterne af undersøgelsen udelukkende vil blive bragt i anonymiseret form. Der er derfor ingen grund til at være urolig for, at oplysningerne ikke bliver behandlet sikkert.

Formålet med undersøgelsen er at afdække hvordan det går med integrationsindsatsen i Århus Kommune generelt og i en række udvalgte boligområder mere specifikt. Undersøgelsen giver brugbar information, som kan være med til at forbedre den fremtidige indsats.

Vi er kede af hvis undersøgelsen har været med til at skabe usikkerhed blandt områdets beboere. I forbindelse med en eventuel fremtidig undersøgelse, vil vi sørge for at informere beboerne inden.
Århus Kommune vil gerne sige tak til de borgere, der har deltaget i undersøgelsen.

For yderligere information og/eller spørgsmål kontakt: Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens Afdeling, Bydelsudvikling, Århus Kommune, telefon: 89402196, e-mail: msc@aarhus.dk

Mikkel Schiørring, Konsulent
Borgmesterens Afdeling, ­Bydelsudvik­ling
Århus Kommune, Rådhuset,
8000 Århus C
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt