Skræppebladsseminar

Redaktionsmedlemmer holdt seminar om bladets fremtid

af Kirsten Hermansen – fotocollage (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Den 6. marts holdt redaktionsmedlemmer fra Skræppebladet et seminar om fremtidens blad.
Der var 4 valgte medlemmer og 2 frivillige med til mødet, og Vagn Eriksen var med som repræsentant for det struktur-udvalg, der tidligere blev nedsat for at komme med forslag og konkrete forbedringer/ændringer af organisatoriske forhold.

I dag er Skræppebladet et beboerblad, hvor foreningsbestyrelsen er bestyrelsen, og med en redaktion, der bliver valgt ude i afdelingerne – altså en redaktion, der består overvejende af frivillige og en enkelt lønnet layout-medarbejder.

Fotocollage

På mødet var der bred enighed om følgende:

  • En sektionsopdeling af bladet. Opdeling af bladet i et fællesblad og flere sektioner. Det bliver bladet ikke billigere af, men det får mere accept ude i afdelingerne.
  • Formelle rammer skal forbedres.
  • Et ordentligt redaktionslokale f.eks. i afd. 4´s beboerhus
  • Tilbud om uddannelse

Der var flere forslag til strukturelle forbedringer:

  • Bestyrelse og redaktion med hver sin beføjelse.
  • Ansættelse af en professionel redaktør/supporter i x antal timer
  • En anden måde at vælge redaktionsmedlemmer på
  • En bestyrelse skal tage sig af bladets kurs
  • Overtagelse af Borgerportalens 8220-aktiviteter, en portal der skal skabe overblik over alle områder, foreninger og aktiviteter og en forside med lokalnyheder og med uddannelse og støtte fra Fællessekretariatet

De tilstedeværende var enige om, at en afklaring af Skræppebladets fremtid var nødvendig inden efterårets valg af nye redaktionsmedlemmer, og derfor bad man Foreningens Strukturudvalg om at færdiggøre sit arbejde.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt