Ordinære afdelings­møder i foråret 2010

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2009
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling IV, Gellerupparken, onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling XV, Hasselengen, tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården, onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2009
 4. Evt. forslag
 5. Valg: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  1. Repræsentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med ulige numre)
  3. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj, torsdag den 22. april 2010 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
Afdeling VI, Holmstrup, mandag den 26. april 2010 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne,
skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Flere kan stemme og vælges på afdelingsmøder:
Link: skraeppebladet.dk/2010/04/flere-kan-stemme-og-v%c3%a6lges-pa-afdelingsm%c3%b8der/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data