Stor søgning til Folke­information i Gellerup

Rådgivning på flere sprog om det danske samfund giver tryghed og tillid

Forventningen var 2-3000 henvend­elser om året, da Folkeinformation i Gellerup startede for godt fem år siden. Men nu er rådgiverne nærmest ved at blive løbet over ende, da man er oppe på 10.000 henvendelser om året.

”Vi laver socialt arbejde. Det er ikke borgerservice,” siger integrationsrådgiver Susanne Schmidt Sørensen, der har været med fra starten under Urban-programmet.
Hun forklarer, at rådgiverne ikke bare modtager udfyldte blanketter. Her kommer folk for at få hjælp til at udfylde blanketterne. Og det får de. Det kan være papirer til det offentlige om boligsikring, pension, skoleflytning, friplads i daginstitution eller familiesammenføring. Det kan også være helt andre problemer, som en uforståelig telefonregning eller gæld, der skal betales.

”Vi hjælper folk og forklarer dem, hvordan tingene fungerer i det danske samfund,” siger Susanne Schmidt Sørensen.
Den anonyme og åbne rådgivning hører nu under Socialcenter Vest og holder til i et hjørne af Gellerup Bibliotek.

Ingen myndighed

Rådgivningen gives på flere sprog, hvoraf arabisk, somalisk, kurdisk og tyrkisk er de mest efterspurgte. Og så selvfølgelig dansk.

”Folk er mere trygge ved at få hjælp af nogle, af ’deres egne’, inde i systemet på deres eget sprog,” siger Hüseyin Arac, leder af Folkeinformation.

Han fortæller, at mange bliver henvist af deres kommunale sagsbehandlere. Her skal man nemlig ikke først aftale tid med en tolk, så rådgivning hos Folkeinformation er dermed både hurtigere og billigere.
På mange virker det også beroligende, at rådgiverne ikke har nogen myndighed til at træffe afgørelser, så der er ikke så meget i klemme.

Folkeinformation holder til i et hjørne på Gellerup Bibliotek, hvor Walid Mahmoud er i gang med rådgivningen.

Ansvar for lokalområdet

”Jeg forstår ikke de danske regler helt, og det er derfor jeg kommer her for at få hjælp,” siger Nazim Chahrour, som er kommet for at få forklaret reglerne for boligsikring.
Han får råd og vejledning af rådgiver Walid Mahmoud, og det er ikke første gang han er her.

”Jeg har altid fået god rådgivning. Det er lettere for mig at forstå reglerne, når de bliver forklaret på arabisk,” siger Nazim Chahrour.

Ud over personlig rådgivning deltager Folkeinformation i andre aktiviteter som ansvarlig medspiller i lokalområdet. Det er i Samvirket for Gellerup og Toveshøj, i rengørings-projektet med den populære dukke Otto og i baggrundsgruppen for Khat-indsatsen.

Rådgiverne har desuden flere gange givet støtte til familier ved meget tragiske begivenheder, og man har arrangeret offentlige møder, f.eks. et meget velbesøgt møde med Udlændingeservice.

Udadvendt virksomhed

Der er også en mere udadvendt virksomhed hos Folkeinformation med udarbejdelse af dialogværktøj til kommunens integrationspolitik og med foredrag og deltagelse i en udstilling om indvandring på Kvindemuseet. Der er otte rådgivere ansat, de fleste på deltid, samt en leder.

Pengene til Folkeinformation kommer fra Beskæftigelsesforvaltningen, kommunens fire socialcentre, Socialforvaltningens integrationsmidler samt fra Børn- og Ungeforvaltningen.

Folkeinformation har åbent til hverdag på Gellerup Bibliotek og har en filial på Hasle Bibliotek. I starten af 2010 åbnede desuden endnu en filial på Viby Bibliotek.

De mennesker, der søger rådgivning, kommer hovedsageligt fra Brabrand, Århus Vest og Viby, men en hel del kommer også fra andre dele af Århus.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-04 Maj side 7
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data