Kære medlem af Gellerup fællesråd

Fællesrådet efterlyser aktive medlemmer til bestyrelsen

af Helle Hansen

Fællesrådet i Gellerup har brug for flere nye kræfter, som kan agere lokalt talerør for borgerne over for kommunen, både når det drejer sig om trafik og veje og ikke mindst de nye buslinier, men også om kommunens kommende arkitekturpolitik, Kulturby 2017 og en masse andre spørgsmål, som også er relevant for andre borgere i Gellerupområdet.

Fællesrådet er særligt aktivt i forbindelse med Teknik og Miljø, som både omfatter trafikplaner og kommuneplaner. Et par gange i løbet af året bliver Fællesrådet inviteret til fællesmøder på rådhuset, hvor der diskuteres aktuelle og relevante problemstillinger ofte med deltagelse af de lokale byrådspolitikere.

Grundlovsdag, sansehave og gode naboer
I år er Gellerup Fællesråd med til at arrangere Grundlovsdagsfest på Gellerup Festplads, og Fællesrådet bakker i det hele taget gerne op omkring kulturelle arrangementer i lokalområdet.

Gellerup Fællesråd støtter også initiativet med at skabe en sansehave i Gellerup, som holder en

Happening-dag
søndag den 6. juni

på arealet, hvor haven i fremtiden skal ligge ved svinget på Gudrunsvej.

Endelig er Gellerup Fællesråd også involveret i et helt nyt projekt, som for øjeblikket ligger til afklaring i Integrationsministeriet. Det hedder ”De gode naboer”, og handler om, at frivillige beboere skal tage godt imod områdets nye tilflyttere.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt