Kommentar til læserbrev (om “uopdragne møgunger”)

I sidste nummer af skræppebladet kunne man læse et indlæg fra en beboer i Gellerup, der havde haft nogle rigtig trælse og ubehagelige oplevelser med nogle dumme unger.

af Lars Bro, Foreningsbestyrelsen

Det er desværre ikke første gang jeg hører historier af den karakter, og det bliver formentlig heller ikke sidste.
Der er nogle generelle problemer i den forbindelse:

Hold styr på dit barn
Ved du, som forælder, hvor dit barn er og hvad han/hun laver? Jeg ser det som et generelt problem at mange forældre i dagens Danmark, ikke er klar over hvad deres børn laver, og hvem de laver det med. Som forælder kan man ikke, og skal heller ikke, vide alt, men overordnet set bør man have et vist overblik over sine børns færden. Det er ikke kun i Gellerup at det er et problem, men her syner det af mere, fordi vi har landets største koncentration af børn og unge mennesker.

Giv barnet gode rammer
Når du så, som forælder, har styr på dit barns færden, har du så også givet dit barn nogle rammer for adfærd? Det værste vi som forældre kan gøre mod vores børn er at sende dem ud i samfundet, uden at have givet nogle værktøjer til at begå sig. De muligheder vi som voksne får i livet, afhænger i høj grad af om vi kan begå os blandt andre mennesker, og det er ikke noget man til den tid kan lære på et aftenskolekursus. Det skal læres allerede fra barns ben, og det er ofte det vores barn beder om, når det ”går over stregen”. Der skal prøves grænser, for at lære at enhver handling har en konsekvens. Hvis ikke vi giver det videre til vores børn, vil børnene søge disse grænser hvor de er klare og tydelige, f.eks. i det kriminelle miljø.

Misforstået religion
Religion og kultur bliver også spillet ind af nogle af disse drenge. Det er for nogle, med forældrenes stiltiende accept, i orden at mobbe og genere andre, blot de tilhører en anden kultur eller religion end én selv. Disse børn, og deres forældre i særdeleshed, har fuldstændig misforstået deres egen religion/kultur. Stort set alle religioner, herunder kristendom og islam, handler om at man skal være et godt menneske i forhold til sine omgivelser, og de som anlægger en anderledes tolkning har i bund og grund ikke forstået hvad det handler om.

Plads til streetkulturen
Endelig er der det faktum at selv store lejligheder kan blive små, når man bor mange mennesker sammen, og det er en afgørende faktor i det børne-/ungeliv der er fremherskende i Gellerup. Når man gerne vil være sig selv eller sammen med jævnaldrende, så foregår det for manges vedkommende udenfor hjemmet i den såkaldte ”Streetkultur”. Det er her der sker en stor påvirkning af adfærd. De små og de svage lærer af de store og de stærke. Det er derfor af afgørende betydning at der er fokus på hvad der foregår rundt omkring i bebyggelsen.

Forældres ansvar
Hvem har så ansvaret for at rette op den opførsel? I mine øjne er der ingen tvivl om at forældrene bærer det største ansvar. Når man vælger at blive forælder, påtager man sig også en forpligtigelse, både i forhold til samfundet, men så sandelig også i forhold til sine børn. Hvis de ikke lærer at begå sig, så vil de uvægerligt få det meget sværere i deres unge- og voksenliv.

Alle skal hjælpe
Men også myndigheder og boligforening har et ansvar. Vi skal sikre at der er tilstrækkeligt med muligheder for et godt børne- og ungeliv, særligt i forhold til ”Streetkulturen” og på fritidsområdet, men samtidig har vi også en særlig forpligtigelse over for det store flertal af beboerne, nemlig at skride konsekvent ind over for de som ikke vil forstå hvad god og ordentlig opførsel handler om.
Endelig har jeg, og alle andre beboere, der har kræfter og overskud til det, en forpligtigelse til at skride ind når vi ser og høre noget. Jeg har adskillige gange, som beboer, haft fat i både børn og forældre til disse, når der har været problemer, og for det meste er det kommet til en fælles forståelse af situationen og til en god løsning for alle parter.

Attraktive forandringer
Men der skal gøres meget mere, og derfor er det også vigtigt at man forstår at Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj, ikke kun handler om bygninger, arkitektur, nedrivninger og omdannelser, men at den først og fremmest handler om at gøre området attraktivt for alle de der gerne vil leve i et spændende multikulturelt samfund, hvor der er plads til alle uanset kultur, race eller religion.
Af de initiativer som allerede er kommet i gang kan nævnes Legepatruljen, som netop handler om at tage fat i børnene ude i området, og sikre at udelivet foregår på en måde der er til gavn for alle.

Ikke alene
Og til dig der skrev læserbrevet: Godt du reagerer og skriver om dine oplevelser. Du er med garanti ikke den eneste der kan tale med om den slags oplevelser. Ingen bør finde sig i at blive generet på den måde. Det er sådan nogle ”uopdragne møgunger” der er med til at give vores dejlige boligområde et negativt prædikat, og i sidste ende ødelægge det for alle vi der værdsætter at bo her.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt