Ordinære afdelings­møder i efteråret 2010

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger,
der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2011 til godkendelse
 4. Evt. forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling V, Toveshøj
  tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
 • Afdeling VI, Holmstrup
  mandag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2011 til godkendelse og årsregnskab for 2009 til forelæggelse
 4. Evt. forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant til FAS + suppleant (for afdelinger med lige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladet (for afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling I, Hans Brogesparken
  mandag, den 13. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling II, Søvangen
  tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling III, Skovgårdsparken
  onsdag, den 15. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
 • Afdeling IV, Gellerupparken
  (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  onsdag, den 22. september kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Nordgårdsskolen)
 • Afdeling VII, Hasselhøj
  torsdag, den 16. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling VIII, Drejergården
  torsdag den 9. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
 • Afdeling X, Rødlundparken
  tirsdag, den 7. september kl. 19.00 på Lokalcenter Næshøj
 • Afdeling XI, Odinsgården
  mandag, den 6. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
 • Afdeling XII, Thorsbjerg
  onsdag, den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
 • Afdeling XIV, Borum
  mandag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XV, Hasselengen
  (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  torsdag, den 23. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XVI, Voldbækhave
  onsdag, den 22. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
 • Afdeling XVII, Højriisparken
  mandag, den 6. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
 • Afdeling XVIII, Lyngby
  mandag, den 20. september kl. 17.00 i afdelingens fællesrum
 • Afdeling XIX, Bronzealdervænget
  torsdag, den 23. september kl. 19.00 i afdelingen
 • Afdeling XXI, Hasselager
  onsdag, den 22. september kl. 19.00 i fælleshuset Skovhøj 225
 • Afdeling XXII, Sonnesgården
  (årsregnskab 2009 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)
  torsdag, den 16. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIII, Skovhøj
  tirsdag, den 21. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Afdeling XXIV, Skovhøj
  onsdag, den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
 • Ikke bolighavende medlemmer
  tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler (mødelokalet)

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2010 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge

Efterårets afdelingsmøder i september 2010 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-07 September side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2010-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data