Afd. 1: Indtryk fra afdelings­mødet

Afdeling 1: Hans Broges Parken

Hyggeligt møde med alvorlige undertoner

Omkring 40 beboere var mødt op til mødet d. 13. september.
Mødedeltagerne var trygge ved dirigenten, og mødet blev afviklet i en rar atmosfære.

Året der gik

Formand Asger opremsede i sin beretning diverse tiltag gennem året – blandt andre de hyggelige arrangementer som da afdelingens juletræ blev tændt og fastelavnsfesten; han udtalte endvidere, at ”I, der ikke kommer i Klub Hans Broge, går virkelig glip af noget!”
Af arbejder nævnte formanden bl.a., at belysningen bag blokkene var blevet forbedret, at selskabslokalet er blevet malet, og at der er kommet nyt køkkenbord i den forbindelse. I den fyldige beretning kom han også ind på mere dystre emner:

Alvorlige problemer

Etablering af de hårdt tiltrængte yderligere parkeringspladser på Hans Brogesvej er sat i bero – vi kan simpelthen ikke bruge penge hertil på nuværende tidspunkt.
I skimmelsvampsagen er der allerede oparbejdet en gæld på et par millioner kr. for undersøgelser, rapporter og renoveringsudgifter til fire huse.
Der er også problemer i blokkene med kuldebroer og skimmelsvamp; der er derfor ved at blive udarbejdet et projekt til en samlet løsning for hele afdelingen (udgiften kan nemt løbe op i 90 millioner kroner), og der vil i nær fremtid blive indsendt ansøgning til Landsbyggefonden om midler hertil.

Opbakning

Jesper Pedersen udtalte, at hovedforeningen bakker op om en løsning på Hans Brogesparkens problemer, og at man vil støtte boligforeningens tre ældste afdelinger – der nu alle vil få store renoveringsudgifter – med et beløb, som kan tildeles inden for trækningsretten.

Der kom et spørgsmål fra salen om, hvad der vil ske, hvis vi får afslag på ansøgningen om støtte fra Landsbyggefonden – vi har jo ikke selv mulighed for at rejse så mange penge!
Asger Frederiksen svarede, at han ikke havde fantasi til at forestille sig, at vores anmodning kunne blive afslået og tilføjede, at der ikke findes en plan B.
Jeg hæftede mig ved en udtalelse, der lød: ”Afdeling 1 er Brabrand Boligforenings førstefødte – og man lader da ikke sin førstefødte gå til grunde!”

Huslejestigning

Regnskab for 2009 blev gennemgået, og budget for 2011 blev ligeledes gennemgået og derefter vedtaget.
Vi vil få en huslejestigning i 2011 på 5%, idet en del af sidste års overskud er lagt hen for at imødegå nogle af de kommende udgifter!

Ny udhuse og hegn på Udsigten

Asger Frederiksen fremviste arkitekttegnede hegn og udhuse, som er blevet godkendt af Århus kommunes bygningsinspektorat.
Efter en del spørgsmål og en diskussion blev det vedtaget, at udhuse og hegn i fremtiden skal opføres i overensstemmelse med de foreviste tegninger!

Valg

Der var to medlemmer af afdelingsbestyrelsen og en suppleant på valg. Alle tre blev genvalgt!
Desværre lykkedes det ikke at finde repræsentant til hverken FAS eller Skræppebladets redaktion.

På beboermødet blev der talt om meget mere, end jeg har beskrevet; afdelingens sekretær, Merete Poulsen, udarbejder det egentlige referat, som kommer op på opslagstavlerne.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data