Afd. 22: Afdelingsmøde Sonnesgården

Afdeling 22: Sonnesgården

Hvem tager lokumsvagten?

af Hans Esmann Eriksen – foto af Marianne Stenberg

101 personer fra 98 lejligheder var mødt op, da Sonnesgården holdt afdelingsmøde i det fyldte fælleshus. Bo Sigismund blev valgt til dirigent, som han er blevet valg, hver gang der har været afdelingsmøde i afdelings 7-årige historie.

Beretninger
Afdelings formand Steen Holgaard gennemgik bestyrelsens beretning for det sidste halve år. Herudover kom tovholderne for de fire udvalg, der styrer de daglige aktiviteter, med udvalgsberetningerne. De fire udvalg er husudvalget, aktivitets-/turudvalget, kælderudvalget og det grønne udvalg. Der kom også en beretning fra kulturforeningen.

Et af emnerne, der har særlig betydning for Skræppebladets læsere, var sagen om kloakkerne. Den bliver beskrevet nedenfor.

De mange beretninger med 20-25 enkeltemner fortæller om det høje aktivitetsniveau, der er karakteristisk for afdelingen. Det er muligt på grund af mange ildsjæle, og fordi arbejdet er organiseret i flere udvalg.

Budget 2011
Birthe Rasmussen der er bestyrelsens kasserer, gennemgik budgettet for 2011. I Sonnesgården er der tradition for, at kassereren løbende gennemgår administrationens konteringer, derfor har Birthe et solidt kendskab til afdelingens økonomi.

I 2009 var overskuddet 192.000 kr. Bestyrelsen foreslog, at 110.000 heraf blev tilbageført til beboerne. Det beløb svarer til det ambi-beløb, der var krævet for meget op, og nu var tilbagebetalt.

Kloaksagen – Hvem har lokumsvagten?
Få dage efter at entreprenørens erstatningsansvar udløb, blev der konstateret en væsentlig fejl ved kloakafløbet fra lejlighederne.

Årsagen er kort fortalt, at Sonnesgården er bygget på blød bund. Selve bygningen er fint funderet, men det er kloakrørene ikke. Det betyder, at kloakrørene ved forskydning kan blive klemt sammen. Så kan vand og fækalier ikke løbe ud, men vil opsamle sig i den nederste lejlighed i en “opgang”.

Der er 19 “opgange”, og i nogle af dem er fejlen blevet rettet. Afdelingen har søgt byggeskadefonden om midler til at rette fejlen. Den samlede regning kan løbe op i flere millioner.

Byggeskadefonden har kun betalt en andel af regningen for de kloakstrenge, der er ødelagt. Den vil ikke give tilsagn om at reparere de øvrige for at sikre sig mod fremtidige skader. Den vil heller ikke garantere, at der kommer støtte til eventuelle fremtidige forstopninger af kloakken.

Beboerne i Sonnesgården har været meget bekymrede for, at nye forstoppelser kan ødelægge de nederste lejligheder. Boligforeningen har indført en form for vandlås så en skade ikke giver umiddelbare problemer. Det betyder, at der er et varsel, før uhumskhederne vælder op af toilettet. Beboeren skal dog være hurtige og sikre, at alle 4 overboere standser med at bruge toilet og afløb, indtil kloakken er repareret.

En af beboerne udtrykte sin usikkerhed på følgende måde. “Skal jeg forstå det på den måde, at hver gang jeg tager på en ferie, skal jeg bede en nabo om at se efter mit lokum”.

Driftafdelingen kunne kun bekræfte, at hvis man ville sikre sin lejlighed mod oversvømmelse, skulle man finde en lokumsvagt.

Ud over den økonomiske usikkerhed, som kloaksagen giver alle beboere i Sonnesgården, kan man roligt sige, at beboerne i stueetagen har en fækal usikkerhed.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
I Sonnesgården har der været tradition for, at der var en vis udskiftning i bestyrelsen hvert år. For første gang blev den samme bestyrelse genvalgt efter en afstemning.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt