Afd. 22: Afdelings­møde Sonnes­gården

Afdeling 22: Sonnesgården

Hvem tager lokumsvagten?

101 personer fra 98 lejligheder var mødt op, da Sonnesgården holdt afdelingsmøde i det fyldte fælleshus. Bo Sigismund blev valgt til dirigent, som han er blevet valg, hver gang der har været afdelingsmøde i afdelings 7-årige historie.

Beretninger

Afdelings formand Steen Holgaard gennemgik bestyrelsens beretning for det sidste halve år. Herudover kom tovholderne for de fire udvalg, der styrer de daglige aktiviteter, med udvalgsberetningerne. De fire udvalg er husudvalget, aktivitets-/turudvalget, kælderudvalget og det grønne udvalg. Der kom også en beretning fra kulturforeningen.

Et af emnerne, der har særlig betydning for Skræppebladets læsere, var sagen om kloakkerne. Den bliver beskrevet nedenfor.

De mange beretninger med 20-25 enkeltemner fortæller om det høje aktivitetsniveau, der er karakteristisk for afdelingen. Det er muligt på grund af mange ildsjæle, og fordi arbejdet er organiseret i flere udvalg.

Budget 2011

Birthe Rasmussen der er bestyrelsens kasserer, gennemgik budgettet for 2011. I Sonnesgården er der tradition for, at kassereren løbende gennemgår administrationens konteringer, derfor har Birthe et solidt kendskab til afdelingens økonomi.

I 2009 var overskuddet 192.000 kr. Bestyrelsen foreslog, at 110.000 heraf blev tilbageført til beboerne. Det beløb svarer til det ambi-beløb, der var krævet for meget op, og nu var tilbagebetalt.

Kloaksagen – Hvem har lokumsvagten?

Få dage efter at entreprenørens erstatningsansvar udløb, blev der konstateret en væsentlig fejl ved kloakafløbet fra lejlighederne.

Årsagen er kort fortalt, at Sonnesgården er bygget på blød bund. Selve bygningen er fint funderet, men det er kloakrørene ikke. Det betyder, at kloakrørene ved forskydning kan blive klemt sammen. Så kan vand og fækalier ikke løbe ud, men vil opsamle sig i den nederste lejlighed i en “opgang”.

Der er 19 “opgange”, og i nogle af dem er fejlen blevet rettet. Afdelingen har søgt byggeskadefonden om midler til at rette fejlen. Den samlede regning kan løbe op i flere millioner.

Byggeskadefonden har kun betalt en andel af regningen for de kloakstrenge, der er ødelagt. Den vil ikke give tilsagn om at reparere de øvrige for at sikre sig mod fremtidige skader. Den vil heller ikke garantere, at der kommer støtte til eventuelle fremtidige forstopninger af kloakken.

Beboerne i Sonnesgården har været meget bekymrede for, at nye forstoppelser kan ødelægge de nederste lejligheder. Boligforeningen har indført en form for vandlås så en skade ikke giver umiddelbare problemer. Det betyder, at der er et varsel, før uhumskhederne vælder op af toilettet. Beboeren skal dog være hurtige og sikre, at alle 4 overboere standser med at bruge toilet og afløb, indtil kloakken er repareret.

En af beboerne udtrykte sin usikkerhed på følgende måde. “Skal jeg forstå det på den måde, at hver gang jeg tager på en ferie, skal jeg bede en nabo om at se efter mit lokum”.

Driftafdelingen kunne kun bekræfte, at hvis man ville sikre sin lejlighed mod oversvømmelse, skulle man finde en lokumsvagt.

Ud over den økonomiske usikkerhed, som kloaksagen giver alle beboere i Sonnesgården, kan man roligt sige, at beboerne i stueetagen har en fækal usikkerhed.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

I Sonnesgården har der været tradition for, at der var en vis udskiftning i bestyrelsen hvert år. For første gang blev den samme bestyrelse genvalgt efter en afstemning.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober side 31
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data