Afd 4+5: Nye skærm-trolde fra vestbyen

Afdeling 4: Gellerupparken. Afdeling 5: Toveshøj

5-sproget TV med nyheder og informationer

Folkeinformation i Gellerup går i luften med oplysende tv-programmer på fem sprog. Det sker i samarbejde med Indvandrer TV.

Flygtninge og indvandrere i Århus skal klædes bedre på til at deltage i demokratiet, således at de kan blive aktive borgere. Det er formålet med en stribe tv-udsendelser, som Folkeinformation under Socialforvaltningens HotSpotcenter vil producere i samarbejde med Indvandrer TV og sende på den digitale Kanal Østjylland.

”Selvom folk har boet i Danmark i mange år, er der mange, som ikke kender vores samfund særlig godt,” siger Hüseyin Arac (tv), som sammen med Rui Monteiro er ved at være klar med det første af de oplysende programmer.

”Selvom folk har boet i Danmark i mange år, er der mange, som ikke kender vores samfund særlig godt. Der er mange love og regler, de ikke kender, og dem skal de have oplysning om i de nye tv-programmer,” siger Hüseyin Arac, leder af Folkeinformation.

Han fortæller, at mange ikke deltager i valg til integrationsråd, ældreråd, byråd eller andre valg. Og det skyldes især uvidenhed om, at valgene foregår, og at man selv kan deltage i dem. Dette vil han gerne have ændret, så flygtninge og indvandrere også kan blive aktive deltagere i demokratiet. Desuden skal programmerne oplyse om kommunens aktiviteter, projekter, arrangementer og møder.

Hüseyin Arac (tv) og Rui Monteiro viser lidt af teknikken frem. Nyheder og oplysninger står spejlvendt på en Ipad, der bruges som teleprompter, hvor teksten vendes, så skærm-troldene kan læse den, uden at skulle kigge på et stykke papir.

Nyheder og information på fem sprog

De nye oplysende tv-programmer går efter planen i luften midt i september, og der skal laves otte programmer i år. Til dette har projektet fået 100.000 kroner fra Århus Kommunes pulje til mindre initiativer på integrationsområdet. Udsendelserne bliver på en halv time med nyheder og oplysning på fem sprog: Dansk, tyrkisk, arabisk, somalisk og persisk. Nyhederne på fremmede sprog vil få danske undertekster.

”Folkeinformations har årligt 10.000 henvendelser i afdelingerne i Gellerup, Hasle og Viby. Det første af de nye tv-programmer kommer til at handle om Århus Kommunes budget og de kommende besparelser. Det kommer desuden til at handle om udlændingelovens nye stramninger, som trådte i kraft i august i år. Der er stramninger af regler om familiesammenføring og forlængelse af opholdstilladelse,” oplyser Hüseyin Arac.

Folkeinformations leder Hüseyin Arac (th) og Indvandrer TVs leder Rui Monteiro er klar til at trykke på knappen og sende det første af de oplysende tv-programmer fra Folkeinformation i luften midt i september.

Skærm-trolde fra Folkeinformation

Indvandrer TV er Danmarks første multikulturelle tv-station, som sender en bred vifte af programmer med nyheder, kultur og debat. Stationens leder Rui Monteiro synes, at de nye oplysende programmer på glimrende vis vil supplere de eksisterende programmer.

Programmerne vil blive optaget hos Folkeinformation i Gellerup. De nye skærmtrolde, som skal præsentere nyheder og information for seerne, er hovedsageligt medarbejdere i Folkeinformation, og Hüseyin Arac kommer også selv på skærmen.

”Oplysning på tv er fremtiden, for her kan alle være med, også analfabeter og folk, der ikke kan læse så godt. Her kan alle få de oplysninger, de har brug for, således at de kan blive aktive borgere,” siger Hüseyin Arac.

Læs mere om Indvandrer TV: www.aarhusglobalmedia.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober side 24-25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data