Afd. 6: Holmstrups afdelingsbudgetmøde

Afdeling 6: Holmstrup

Administrationsbidrag steget på grund af nyansættelser i administrationen

af Karen Hammer-Sørensen. Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Edvin Juhl startede med at berette om et par hængepartier angående fejl i varmeregnskaberne – der arbejdes fortsat med med at gennemgå dem. Desuden fortalte han om låneomlægning.

Afdelingen er også igang med udskiftning af vinduer; der vil de værste blive taget først.

I vinters blev der foretaget termografering for at se, hvor varmen siver ud.

På et tidspunkt kommer der et nyt rådighedskatalog, og det forventes at blive meget lig det, de har i afdelingerne 4 Gellerupparken og 5 Toveshøj.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Stigning til administration
Heldigvis slipper vi for den store huslejestigning, den bliver på 1,85%, derimod er administrationsbidraget steget med 8,62%. Det skyldes, at der er ansat to nye medarbejdere,
en jurist og en kommunikationsmedarbejder.

Under debatten fortalte Keld Albrechtsen, at juristen kan spare det, man ellers ville skulle bruge på at betale advokatfirmaer. Og foreningen er blevet pålaft nye opgaver af staten.
Budget blev enstemmigt godkendt.

Muskelhunde på liste
Under indkommende forslag havde bestyrelsen foreslået, at den liste, der var lavet over muskelhunde, blev ændret, så de racer, der er nævnt, blev de samme, som der er nævnt i hundeloven. Det vil gøre det nemmere at administrere.

Det blev efter en livlig debat vedtaget med 57 stemmer for, ingen imod, og 5 afholdt sig fra at stemme.

Brug beboerrådgiverne
Under eventuelt spurgte Adam, hvorfor autoklubben ikke eksisterer mere, svaret var det enkle, at der manglede medlemmer.
Ketty fortalte om en hændelse, hvor to piger havde samlet ind til Parkistan, og hun havde givet noget. Senere så hun, at pigerne tømte indsamlingsbøtten ved at vende bunden i vejret på den og lirke mønterne ud.

Herman fortalte om at være bestyrelsesmedlem.

Abelone fra beboerrådgivning fortalte om, hvad man blandt andet kan bruge Jens og hende til.
Edvin takkede Vagn for for hjælpen med computerne efter Lars Egs død.

Mødet sluttede efter knap to timer med mad.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt