Afd. 6: Holmstrups afdelingsbudgetmøde

Afdeling 6: Holmstrup

Administrationsbidrag steget på grund af nyansættelser i administrationen

Edvin Juhl startede med at berette om et par hængepartier angående fejl i varmeregnskaberne – der arbejdes fortsat med med at gennemgå dem. Desuden fortalte han om låneomlægning.

Afdelingen er også igang med udskiftning af vinduer; der vil de værste blive taget først.

I vinters blev der foretaget termografering for at se, hvor varmen siver ud.

På et tidspunkt kommer der et nyt rådighedskatalog, og det forventes at blive meget lig det, de har i afdelingerne 4 Gellerupparken og 5 Toveshøj.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Stigning til administration

Heldigvis slipper vi for den store huslejestigning, den bliver på 1,85%, derimod er administrationsbidraget steget med 8,62%. Det skyldes, at der er ansat to nye medarbejdere,
en jurist og en kommunikationsmedarbejder.

Under debatten fortalte Keld Albrechtsen, at juristen kan spare det, man ellers ville skulle bruge på at betale advokatfirmaer. Og foreningen er blevet pålaft nye opgaver af staten.
Budget blev enstemmigt godkendt.

Muskelhunde på liste

Under indkommende forslag havde bestyrelsen foreslået, at den liste, der var lavet over muskelhunde, blev ændret, så de racer, der er nævnt, blev de samme, som der er nævnt i hundeloven. Det vil gøre det nemmere at administrere.

Det blev efter en livlig debat vedtaget med 57 stemmer for, ingen imod, og 5 afholdt sig fra at stemme.

Brug beboerrådgiverne

Under eventuelt spurgte Adam, hvorfor autoklubben ikke eksisterer mere, svaret var det enkle, at der manglede medlemmer.
Ketty fortalte om en hændelse, hvor to piger havde samlet ind til Parkistan, og hun havde givet noget. Senere så hun, at pigerne tømte indsamlingsbøtten ved at vende bunden i vejret på den og lirke mønterne ud.

Herman fortalte om at være bestyrelsesmedlem.

Abelone fra beboerrådgivning fortalte om, hvad man blandt andet kan bruge Jens og hende til.
Edvin takkede Vagn for for hjælpen med computerne efter Lars Egs død.

Mødet sluttede efter knap to timer med mad.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober side 28
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data