Afd. 8: Afdelingsmøde Drejergården

Afdeling 8: Drejergården

En afdeling uden bestyrelse

af Hans Esmann Eriksen

Drejergården er en lille afdeling med 66 boliger, der er bygget i 1988. Afdelingen ligger midt på Brabrand Hovedgade. På den ene side ligger en række ungdomsboliger, på den anden side af hovedgaden ligger nogle blokke, der er indrettet med ældreboliger, som Århus kommune har indstillingsretten til.

Den specielle sammensætning af beboere har medført, at det igennem flere år har været svært at sammensætte en afdelingsbestyrelse. Det har heller ikke altid været muligt at have en kontaktperson i afdelingen. Foreningsbestyrelsen har derfor i princippet ageret som bestyrelse.

Afdelingen har et godt fælleslokale, hvor der var dækket fint op til den efterfølgende middag. 15-20 beboere var mødt op til fællesmødet, der blev afholdt sidst på eftermiddagen.

Jesper Pedersen, der er formand for bestyrelsen, blev med akklamation valgt til dirigent.

Beretninger og økonomi
Jesper Petersen berettede om de forbedringer, der var gennemført i årets løb. Beretningen blev godkendt, så derefter kunne Jesper gå over til at berette om udviklingen i Brabrand Boligforening.

Økonomichef Mogens Clingman gennemgik regnskab for 2009 og budget 2011 i hovedtræk.

Regnskabet viste et overskud på 85.000. Det blev foreslået, at overskuddet efter de nye regler anvendes til at nedsætte huslejen de følgende 3 år. Derfor bliver huslejestigningen lidt mindre en de beregnede 2,57%.

Ingen blev valgt
I de seneste år havde afdelingen haft en kontaktperson, der kom fra ungdomsboligerne. Vedkommende var flyttet, og der var ingen der havde lyst til at påtage sig et tillidshverv.

Traditionen tro blev foreningsbestyrelsen derfor bemyndiget til at agere som afdelingsbestyrelse.

Datoen for julefrokosten blev fastlagt under eventuelt.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt