Afd. 4: Afdelings­møde i afdeling 4 endte i dramatik

Afdeling 4: Gellerupparken

Onsdag den 22.09.10 var der afdelingsmøde for Afd. 4 i Foreningernes Hus i Gellerup Parken. Der var mødt ca. 50 lejemål op plus en del gæster og repræsentanter for pressen.
Kjeld Albrechtsen blev valgt som ordstyrer og gennemgik formalier inden mødet kunne endeligt begynde.

Gellerupparkens image er et problem

Helle Hansen understregede under sin mundtlige beretning, at hun godt kan lide at bo i Gellerupparken, men er træt af mediernes dårlige den mediedækning af området.
Den største udfordring for boligområdet er dårlig image og negativ medieomtale. ”Problemer her er til at læse hvis vi får lidt hjælp og ikke diskutere politiske prøveballoner, som kun handler om at score stemmer på et billigt grundlag.”

Her fortæller hun, at hun gjorde politikerne opmærksom på, at hun ikke bryder sig om begrebet ghetto. Det hjælper heller ikke til, at få medierne til at skrive anderledes om området.
Formanden oplyser, at moskéforeningen snart har skrabet nok penge sammen til at kunne købe en grund og opføre en måske. Der er forhandlinger i gang med kommunen om dens beliggenhed og det bliver afgjort om ca. en måned.

Fremmødte til mødet: Der var et flot deltagerantal til mødet

Helhedsplanen og forbedringer

Helle Hansen gjorde også rede for de ting der skulle gøres ved Gellerupparken i de kommende år. Maling af facader er allerede i gang og vil blive færdiggjort i løbet af de næste par år. Der skal gøres hovedrent i alle opgangene en gang om året – den er allerede gået i gang. Det er en del af de initiativer der går ud på at gøre opgangene pænere. Et andet problem at, at cyklerne oftest ikke kan stå ude, så der vil blive set på muligheden af at lave cykelskure i området.

Der er sat videokameraer op på prøve i 4 opgange – på Bentesvej 27- 29-31 og Gudrunsvej 74 .Projektet vil blive evalueret om et års tid, og derefter bliver det afgjort om ordningen skal være permanent. Afdelingsbestyrelsen er i gang med at forhandle med forskellige udbydere om at få installeret fibernet for at få billige tv-kanaler og internet til alle beboere.
Til sidst nogle lidt triste nyheder. Vejledningscentret som er et af de gode projekter i området bliver grundet manglende midler nødt til at lukke med fra 31.03.2011. Der arbejdes på en løsning. Det samme gøres der med hensyn til Meyer-projektet, som også bliver nødt til at skære ned på ansatte. Det sidste punkt er, at afdelingsbestyrelsen er i gang med at gennemgå legepladserne for at lave en plan over, om der skal laves flere tilbud til de halvstore børn i Gellerupparken.

Huslejestigning vedtaget

Mogens Clingman redegjorde for budgettet af som viste en forbedring i budgettet for energiregnskabet hvor et forsøg med energibesparende lamper kan vise sig som en kæmpe besparelse i de kommende år.
Udgifter til vedligeholdelse af lejligheder er steget pga. forsøg med enkelte lejligheder. De bliver istandsat som et forsøg på at se hvordan og hvor dyrt det bliver.

Grundet de stigende udgifter bliver der nødt til at komme en huslejestigning på 4,46% samt stigning i antennebidrag på 29,40 kr. pr. måned. Denne stigning er udelukkede bestemt af stofa/antenneforeningen og kan ikke forhandles. Ved afstemning blev huslejestigningen vedtaget.

Afstemning: De medvirkende ved mødet stemmer om et forslag.

Dramatiske debatter

Igen blev der på mødet diskuteret helhedsplan. Der forelå et forslag til et samlet svar på Gellerupparkens vision. Der forelå nogle små ændringer i forslaget, men efter heftig debat, og indblanding fra folk, som ikke bor i afdelingen, blev det nye forslag forkastet De fremmødte som stemt ja til forslaget var noget forundrede over forkastelsen af forslaget, da der ikke var nogle revolutionerende ændringer i det nye forslag og men kun stillede ordlyden lidt skarpere op.

Pia Bjerre m. flere havde stillet forslag om at de der stillede op til afdelingsbestyrelsen, skulle have tid til at fremstille sig selv og til at svare på spørgsmål. Det blev vedtaget og der blev samtidigt gjort opmærksom på, at den mulighed forelå allerede.

Allan Fisker foreslog, at der før valget af nye medlemmer af bestyrelsen blev opgjort hvem der kom til møderne, så man kunne se, om dem man skulle stemme på faktisk gjorde deres arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og det blev også vedtaget ved flertal.

Sidste punkt inden afstemningen om nye bestyrelsesmedlemmer, var hvorvidt det nu skulle være tilladt at bore i betonen på altanen. Indtil nu har det ikke været tilladt at bore i betonen, i frygt for, at nedløbsrørene inde i betonen skulle beskadiges. Det står umiddelbart fast at rørene ikke bliver beskadiget, hvis man ikke borer i de yderste 20 cm. af altanens vægge, loft og bund. Derudover blev det foreslået, at man ville prøve at finde nogle standartstørrelser altangardiner, som folk kunne bruge. Forslagene blev vedtaget af et stort flertal.

Afstemning om nye medlemmer af bestyrelsen

Sidst på aftenen blev det endelig tid til at stemme om nye medlemmer af bestyrelsen. Hver lejemål havde to stemmer og det foregik skriftligt.
Ca. kl 23.30 var afstemningen og optællingen endelig slut og nye og genvalgte medlemmer var bestemt.

De følgende blev valgt eller genvalgt: Pia Bjerre Christensen, Khaled Elmoossa, jamal Mohammad, Ali Khalil Naif , Walid Mahmoud og Rabih Azad – Ahmad.

Skræppebladet ønsker dem tillykke med valget og håber de kan være med til at være Gellerupparken til et godt sted at bo.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-08 Oktober
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data