Afdelingsformanden har store beløb mellem hænderne hver dag

Interview med Skovgårdsparkens afdelingsformand

At være den folkevalgte beboerrepræsentant, som skal være den øverste tovholder for et stort millionprojekt som renoveringsplanen for Skovgårdsparken, kan nok få de fleste til at ryste på hænderne, men sådan er det ikke for formanden, Jesper Fræer Nielsen.

Jesper Fræer Nielsen er nemlig vant til at have store beløb mellem hænderne hver dag i Danske Bank.

Interessen for renoveringsprojektet blev skabt i hjemmet, hvor et barn har astma. Og så er Skovgårdsparken ikke lige det bedste sted at bo, og Jesper Fræer Nielsen mødte derfor også op til et beboermøde i maj 2005, hvor renoveringsplanerne blev præsenteret, samtidig med at der var blevet udarbejdet en stor flot brochure om emnet.

Var vred over forholdene i Skovgårdsparken

”Jeg tog faktisk til mødet, fordi jeg var lidt vred over forholdene,” fortæller Jesper Fræer Nielsen, som vendte lettet hjem om aftenen, men nu dybt involveret i det videre arbejde:

”Og det er meget spændende at være så direkte involveret i arbejdet, og jeg har stor respekt for det store arbejde, som beboerne faktisk havde lavet, inden jeg kom med.”

Renoveringsplanerne i Skovgårdsparken startede faktisk som en facaderenovering, men er nu blevet udvidet betydeligt.

”Jeg er nu meget tilfreds med projektet,” fortæller Jesper Fræer Nielsen, som kun savner et enkelt delelement, nemlig fornyelse af de elektriske systemer, da de ikke er bygget til de mange elektroniske produkter i hjemmet.

Vedligeholdelseskontoen

Men da mange beboere har sparet store beløb op på deres vedligeholdelseskonto ved boligforeningen er der et håb om, at disse beløb måske senere kan blive frigivet til sådanne formål.

”Allerede nu kan beboerne jo få fordelagtige lånemuligheder til et nyt køkken,” siger Jesper Fræer Nielsen, som selv overvejer et nyt køkken, men lige afventer renoveringsprojektet, for så kommer der nye og mindre radiatorer, som vil give andre muligheder i hans køkken.

Nye samarbejdsformer med det private erhvervsliv

Jesper Fræer Nielsen har andre idéer til nye samarbejdsformer, nemlig med private firmaer.

”Hvorfor ikke tale med det private erhvervsliv, og hvor der i et samarbejde, og med smagsfulde reklamer, kunne gives adgang til at præsentere mulighederne, for eksempel med solceller på gavlene,” siger Jesper Fræer Nielsen, der så håber, at disse idéer kan ” hvis de ellers findes interessante af de øvrige beboere ” finde lettere og hurtigere vej igennem beboerdemokratisystemet.

Beboerdemokratisystemet består jo ikke udelukkende af beboere, men også boligforening, politikere og det omkringliggende samfund.

Men der er mange idéer i både formand og den øvrige bestyrelse med delebiler på el eller som hybridbiler, for der skal jo hele vejen tænkes alternativt, og så kunne delebilerne jo også formindske presset på parkeringspladser.

Kunne ikke sove efter flytning­en til Skovgårdsparken

Efter Jesper Fræer Nielsen og hans samlever, Marie, og de to børn havde boet et halvt år i afdeling 4, kom de til Skovgårdsparken.
”Og vi kunne slet ikke sove om natten her, for hvor var her altså stille,” mindes Jesper Fræer Nielsen, og han har også tidligere oplevet stilheden og storheden, nemlig på Grønland, hvor han arbejdede i Julianehåb.

”Enten er man til det, eller også rejser man hurtigt hjem,” fortæller Jesper Fræer Nielsen om mødet med Grønland, hvor han ikke kun havde 6 gode år i turisterhvervet, men også fandt en livsledsager.

At han så senere valgte at vende tilbage til det sydlige Danmark igen skyldtes mødet med skolerne på Grønland, og ønsket om at kunne give børnene en god uddannelse.

Og det betyder så, at vi her i Skovgårdparken har en formand, der udtrykker, at han vil samarbejdet og de gode kræfters involvering i projekterne, for uden beboernes ideer og medvirken, kan målene for Skovgårdsparken ikke gennemføres:

”Skovgårdsparken skal nemlig være kendt som selvforsynende og uafhængig, med beboere, der er stolte af at bo her, og en identitet og et image, der viser hvordan man behandler et nærområde med respekt,” slutter Jesper.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-09 November side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data