Afd. 5: En folkeskole ikke kun for børn

Afdeling 5: Toveshøj

Ny luft, nye rammer og nye veje på Tovshøjskolen

Der er sket store forandringer på Tovshøjskolen. Skolen, en dansk folkeskole, er beliggende på Janesvej i Brabrand, har gennem de seneste to år gennemgået flere betydningsfulde og positive forandringer.

Ca. 40 millioner kroner er brugt på at sikre bedre fysiske rammer for at gennemføre skolens kerneydelse – undervisning.
Der er opsat nye lofter, lavet mekanisk ventilation i alle undervisningslokaler, nyrenoveret produktionskøkken og kantine og en renovering er i gang af alle skolens toiletter.

Tovshøjskolen er Heldagsskole. En skole hvor eleverne går i skole fra 8 til 16 hver dag. Det ugentlige timetal i mange fag ligger højere end på mange andre skoler, og der er i undervisningen et særligt fokus på sprogindlæring og de fagligt ”tunge” fag som dansk og matematik, men ingen elever kan holde til en gammeldags ”sidde stille”-undervisning i 8 timer om dagen.

Derfor har vi på skolen de seneste år igangsat en stor mængde af spændende og lærerige aktiviteter primært i eftermiddagstimerne. De længere skoledage giver os netop mulighed for at tilbyde flere forskellige former for undervisning.

Vi tilbyder fodboldundervisning for alle skolens elever i minimum 2 lektioner om ugen, skakskole og har opsat læringsmål ved samarbejdet med kunstnere, LO, idrætsforeninger, den lokale klub ”Troldhøjen”, borgerjournalister, borgerportalen Århus Vest og en masse andre.

Vi har et gratis morgenmadstilbud til alle elever og et gratis minimåltid midt på dagen, så vi kan bevare energien til at lære hele dagen.

I medarbejdergruppen har vi det seneste år brugt en del tid på at skabe en ny vision og et nyt pædagogisk grundlag. En vision og et grundlag, der for os, der er ansatte, giver fælles fodslag i en retning, hvor vi tror på, at vi i samarbejde med elever og forældre kan og skal skabe god læring, gode samværsformer og en stor flok kompetente medborgere i et godt og trygt fremtidigt samfund.

Vi vil derfor gerne byde vores elever, vores forældre og områdets beboere velkommen på skolen. Vi vil gerne være en skole der kendes og tales om for alt det positive, der sker i skolens lokaler i dag og fremover.
Vi vil åbne os mod omverdenen og dog stadig fastholde et stærkt fokus på det vi gør bedst – driver skole. Vi har derfor også ansat en skolehjemvejleder. Sofia Suleman er ansat på skolen og vil i den kommende tid sammen med skolens resterende personale være initiativtager til forskellige aktiviteter først og fremmest for skolens forældre, men på sigt også for områdets beboere.

En skole som vores har mange faciliteter, der ikke udnyttes optimalt, og det vil fremadrettet være målet at vi i fællesskab med området i større grad end i dag kan bruge eksempelvis skolekøkken og sløjdlokaler. Har man som beboer gode idéer er man velkommen til at kontakte undertegnede – vi er altid villige til dialog.

Allerede i dag benyttes skolens 19.000 m2 af mange fritidsbrugere blandt andet skolens hal og svømmehal er flittigt brugt. Mange idrætsforeninger fra såvel lokalområdet og resten af Århus benytter faciliteterne. Flere foreninger bruger også skolens undervisningslokaler i både aftentimer og i weekenderne. Men vi har plads til mere og ikke mindst plads til flere af jer, der bor i området.

Skolen vil i det tidlige forår være vært ved et åbent-hus-arrangement hvor det vil være muligt at se skolens nyrenoverede faciliteter, høre om hvad vi alle 450 mennesker går og laver i dagligdagen, stille spørgsmål og komme med gode idéer.

Yderligere information kan findes på skolens hjemmeside: www.tovshoejskolen.dk

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-10 December side 31
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2010-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data