Parabolerne må godt blive hængende

I det mindste indtil renoverigen af afdelingen

tekst og foto af Poul Erik Kjøge

En række steder er der blevet placeret paraboler på altanerne, så der kan opfanges udenlandske tv-programmer langt ude fra himmelrummet. Og nu kommer meddelelsen så, at parabolerne fortsat kan blive hængende, indtil renoveringen af Skovgårdsparken starter.

Sidste år, lige før sommerferien, blev afdelingsbestyrelsen for afdeling 3, Skovgårdsparken, ellers enige om, at de ville have at beboerne skulle overholde ordensreglementet for afdeling­en.
I ordensreglementet for Skovgårdsparken står der:

Antenner: Det anbefales, at du benytter ejendommens fællesantenneanlæg, men udvendige TV- og parabolantenner må opsættes inden for brystningen.

Paraboler set fra gavlen af Karensvej 1

Paraboler set fra gavlen af Karensvej 1

Personalet greb ikke ind
Men da personalet ved Brabrand Boligforening ikke greb ind over for overtrædelserne af ordensreglementet, valgte bestyrelsen at bruge 5.500 kr. på at udsende en række anbefalede breve til de beboere, der havde placeret parabolantenner i strid med ordensreglementet.

Der blev udsendt 73 enslydende breve, men kun yderst få beboere reagerede i overensstemmelse med kravet, og hurtigt kom der så svarbreve fra blandt andet Gellerupparkens Retshjælp på vegne af en beboer, og administrationen fik også en række direkte henvendelser.

En række beboere ønskede at få ordensreglementet ændret og bad derfor afdelingsbestyrelsen om at lave et ændringsforslag, men afdelingsbestyrelsen ville ikke selv fremkomme med et forslag, men ville gerne være behjælpelig.

Juristen: Nu afventer vi facaderenoveringen
Derefter blev sagerne overgivet til juristen ved Brabrand Boligforening, Tanja Staal, og derfra kommer beskeden nu:

”Parabolerne kan blive hængende, indtil renoveringen starter, for så skal de ned i forbindelse med facaderenoveringen,” fortæller Tanja Staal, som derfor ikke aktivt sagsbehandler de mange sager med parabolerne mere.

”Når renoveringen er færdig, bliver der mulighed for at placere parabolerne på boligblokkenes tage, og så vil der blive udarbejdet retningslinier for, hvordan placeringen skal ske, hvem der skal opsætte parabolerne og så et eventuelt depositum.” fortæller Tanja Staal.

Formanden undrer sig over overtrædelserne af reglerne
I en kommentar til forløbet af sagerne omkring parabolerne siger Jesper Fræer Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken: ”Der er ingen i bestyrelsen, der har ansvar for kontakt med beboerne angående paraboler. Kontakt til beboere i forbindelse med overtrædelse af diverse regler er ene og alene et administrationsanliggende”.

Varmemester Bo Jespersen, Kjærslund foran en blok uden paraboler

Varmemester Bo Jespersen, Kjærslund foran en blok uden paraboler

Samtidig undrer afdelingsformanden sig over overtrædelserne af ordensreglementet: ”Jeg kan ikke forstå, at man ikke følger reglerne, for hvor mange mennesker er samlet på lidt plads, er det almindelig anstændighed og hensyntagen, at man følger reglerne. Når der skrives under på en lejekontrakt, kan man naturlig forvente, at beboerne kender og handler ud fra reglerne,” siger Jesper Fræer Nielsen.

Men nu ser det altså ud til, at Brabrand Boligforening har valgt løsningen med at stille sagerne i bero, og så afvente nye tider med et nyt reglement og andre retningslinier, når Skovgårdsparken står som en ny afdeling efter en facaderenovering.

Sådan kan fremtiden blive
I Kjærslund, en afdeling under Viby Andelsboligforening, med 382 lejligheder, har man allerede i en årrække haft muligheden for, at beboerne kunne installere paraboler på tagene af blokken.
Afdelingen har lejligheder fra 1 – 5 værelser og en meget blandet beboersammensætning og er blevet taget i brug i 1968.

Parabolerne i Kjærslund i Viby  er placeret på taget

Parabolerne i Kjærslund i Viby er placeret på taget

Varmemester Bo Jespersen, der haft arbejdet i tre år, og hvor der er fire fuldtidsansatte, fortæller om løsningen med antennebøjler på blokkene af tagene: ”Afdelingen har bekostet opsætningen af fastgøringsbøjlerne på taget. Der er en placering midt på hver af blokkene, og beboerne skal ansøge administrationen om tilladelse til at montere en parabol der, og det koster 2.000 kroner.

Parabol efter ansøgning
Hvis tv kanalen kan modtages via antenneforeningen, får beboeren ikke tilladelse.

I ansøgningen skal beboeren begrunde, hvorfor vedkommende ønsker at opsætte en parabol, og hvis kanalen kan ses via den lokale antenneforening, bliver tilladelsen ikke givet. Og det uanset om beboeren får ekstra udgifter for eksempel til anskaffelse af en ekstra boks fra antenneforeningen. I Kjærslund er man tilknyttet Stofa, og der er mulighed for at anskaffe en Zaptorboks med en række muligheder for tv fra fjerne lande. I øvrigt lige som beboerne i Skovgårdsparken har mulighed for det.

Og samtidig vil afdelingen heller ikke tillade en opsætning af paraboler andre steder, og det håndhæves omgående.

Professionelle installerer
”Parabolantennerne på taget skal opsættes af autoriserede installatører, og den udgift påhviler den enkelte lejer,” fortæller Bo Jespersen, der af forsikringsmæssige grunde ikke kan have privatpersoner til at løbe rundt på tagene, og derfor er opgangene til tagene blevet aflåste.

Nede fra jorden er parabolerne næsten ikke synlige, men når man kommer tæt på – for eksempel i blokken ved siden af – kan parabolløsningen på tagene ses.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt